Nespaľujme odpady - separujme a kompostujme (plagát)

Publikácia