Problémy s obalmi

Na Slovensku dnes vyprodukuje každý občan takmer pol tony komunálneho odpadu za rok, toto množstvo každoročne narastá. To je hmotnosť vrátane biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý tvorí zhruba polovicu tejto hmotnosti (tento odpad môžeme „zrecyklovať“ sami, kompostovaním). Druhú polovicu tvoria z veľkej väčšiny obaly. Celkovo sa na Slovensku za rok vyprodukuje pol milióna ton odpadov z obalov.

Odpady z obalov vo veľkej miere končia voľne pohodené v prostredí. Pokrývajú brehy riek, hladiny jazier, sú splavované do morí, kde sa hromadia a vytvárajú celé ostrovy plastov. Hromadia sa v žalúdkoch rýb, vtákov a ďalších zvierat, ktoré tieto plasty nevedia stráviť, ani vylúčiť, a hynú. Mikroplasty (rozpadnuté plastové odpady) sú dokonca súčasťou vody, ktorú pijeme...

Je potrebné zamedziť tomu, aby tieto odpady končili v prírode, je potrebné znížiť ich spotrebu a zvýšiť mieru recyklácie. Znížiť toto množstvo je možné predchádzaním vzniku týchto odpadov, ich nekupovaním. Ak už nevieme predísť ich vzniku, snažme sa ich čo najlepšie vytriediť pre recykláciu.

Všetky druhy obalov sú problematické, pokiaľ ich produkujeme nadbytočne veľa. V niektorých oblastiach majú obaly svoje opodstatnenie, napr. kvôli hygienickým predpisom a pod.  Z väčšej časti však ich použitie súvisí s marketingom, keďže „obal predáva“. Environmentálny aspekt je len výnimočne braný na zreteľ, aj v tomto sa musí trošku zmeniť povedomie v spoločnosti. Je potrebné začať od seba a ako spotrebitelia by sme mali rozmýšľať, ako prispieť k zlepšeniu.

Okrem nízkej miery recyklácie odpadov a teda aj obalov, majú rôzne druhy obalov aj ďalšie negatíva:

 • Sáčky, plastové tašky – sú ľahké a vietor či voda ich ľahko odnesie, a tak často končia v prostredí, kde sa budú rozkladať desiatky rokov! Reálne sa z nich zrecykluje približne 1%. Každú minútu sa vo svete použije približne milión plastových tašiek.
 • Viacvrstvové obaly (tetrapak) – sú ťažko recyklovateľné, pre náročné oddeľovanie jednotlivých vrstiev materiálov pre recykláciu. V niektorých mestách sa triedia, firmy ich spracovávajú lisovaním do podoby izolačných dosiek, alebo po rozvláknení a roztriedení na jednotlivé druhy materiálov (papier, polymér a hliník) pre recykláciu.
 • PET fľaše – vo veľkej miere končia v prostredí, kde sa budú rozkladať stovky rokov!
 • PVC obaly – pri výrobe a spracovaní vznikajú nebezpečné látky, dioxíny, pri používaní sa do potravín môžu uvoľňovať ftaláty.
 • Hliníkové plechovky – sú energeticky a surovinovo náročné na výrobu. Jedna zrecyklovaná plechovka ušetrí energiu na chod televízora počas troch hodín!

Plasty sa často používajú ako „baliaci materiál“ pre potraviny, avšak okrem PVC sa môžu nebezpečné látky do potraviny uvoľňovať aj z PS a ďalších druhov plastov, preto zvážme nákup a hlavne skladovanie potravín v takýchto obaloch.

Ako riešenia sa vyvíjajú materiály, ktoré sú biologicky rozložiteľné, tašky, sáčky, poháre... Ich použitie však nie je zatiaľ rozšírené a environmentálne dopady sú často negatívnejšie v porovnaní s opätovne používanými materiálmi.

Nielen zle nastavený systém triedeného zberu, ale aj naša ľahostajnosť je zdrojom znečistenia obalmi v prírode. Foto: Zaľúbenci v aleji odpadkov. Kristína Ondrášová, Natália Katarína Červínková, http://www.mladireporteri.sk

Čo nekupovať?

 • Nekupujme výrobky, ktoré sú zložito viacnásobne balené.
 • Zvážme nakupovanie minerálnych vôd – na Slovensku je množstvo prameňov, z ktorých si vodu môžeme nabrať do opakovane používaných obalov. Pokiaľ nakupujeme minerálne vody, uprednostnime vody vo vratných sklených fľašiach.
 • Zvážme nakupovanie jedál či nápojov podávaných v  jednorazovom obale.
 • Nekupujme malé balenia, uprednostnime väčšie balenia kde vzhľadom k hmotnosti samotného výrobku tvorí obal menšie percento.
 • Nekupujme produkty balené v PVC obaloch. PVC je označený číslom 3 v trojuholníku.

Kde nakupovať

 • Uprednostnime predajne, kde ponúkajú bezobalovú distribúciu (možnosť kúpiť si produkt bez obalu, resp. do vlastného obalu, napr. sypané potraviny, hrach, šošovica, múka a pod. alebo čapované produkty – tekuté mydlo, saponát a pod.),  a kde môžeme opakovane používať vlastné obaly.
 • Uprednostnime lokálne produkty a drobných predajcov, na krátke vzdialenosti nie je potrebné použiť nadmerné množstvo obalov, vyprodukuje sa tak menej odpadov a znečistenia z dopravy. Zároveň podporíme lokálny obchod.
 • Mlieko kupujme z automatov, ktoré prevádzkujú lokálni producenti mlieka.
 • Ovocie či zeleninu nakupujme na trhu, od lokálnych malopestovateľov.
Odmietnime plastové tašky, sáčky, a nahraďme ich opakovane použiteľnými vreckami.

Do čoho nakupovať

 • Nakupujme prioritne do vlastných opakovane používaných obalov – do vlastnej trvácnej tašky, do vlastnej škatuľky či sáčku. Odmietnime ponúkané jednorazové plastové tašky. V mnohých krajinách je ich používanie už zakázané.
 • Namiesto sáčkov, ktoré v hypermarketoch ponúkajú bezplatne na ovocie, zeleninu a pečivo, si zaobstarajme trvácne plátené vrecúška. Na ovocie či zeleninu si vyrobme sieťovky zo starých záclon.
 • Ak už potrebujeme kúpiť výrobok, ktorý je zabalený, uprednostnime taký, ktorý je zabalený menším množstvom obalov, má menej vrstiev obalov a obalové materiály sú ľahko oddeliteľné pre triedenie a recykláciu.

Nekupujme zbytočné obaly s humorom

Ďalšie informácie a tipy

Tejto téme sa venujú aj ďalšie články, informačné materiály:

Európska komisia predstavila návrh pre zníženie množstva plastových obalov

15.02.2023

Problém s nadprodukciou plastov, ako aj neúmerným množstvom plastového odpadu, začala Európska únia riešiť pred niekoľkými rokmi. Na Slovensku už jeden rok platí legislatívne opatrenie transponované z európskej smernice o zákaze jednorazových plastov, ako sú slamky, jednorazový príbor, taniere, polystyrénové obaly na jedlá a nápoje.