Používajme vratné obaly - zem nie je na jedno použitie (plagát)

Publikácia