O tejto stránke, poďakovania

Táto webová stránka bola vytvorená občianskym združením Priatelia Zeme - SPZ v rámci projektu Škola udržateľnosti.

Má za cieľ osloviť čo najširšiu skupinu ľudí témami, ktorými sa Priatelia Zeme - SPZ dlhodobo zaoberajú, a to pútavou formou jednoduchého textu, obrazu, videa, obsahu optimalizovaného aj pre moderné zobrazovacie prostriedky, mobilné telefóny, tablety. 

Základnú štruktúru stránky tvoria témy obsiahnuté v hierarchii pri nakladaní s odpadom a súvisiace témy ochrany životného prostredia. Jednotlivé témy boli prepracované z už spracovaných informačných materiálov Priateľov Zeme - SPZ, alebo boli vytvorené nanovo. Snažia sa jednoduchou formou priblížiť úvod do problematiky a následne odkazujú na podrobnejšie informačné materiály venujúce sa téme, alebo s danou témou úzko súvisiace.

Informácie o projekte Škola udržateľnosti

Dátum začiatku: 01.04.2015. Dátum konca: 31.03.2018.

Európsky projekt Škola udržateľnosti združuje 23 skupín Priateľov Zeme z celej Európy: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Anglicko, Wales a Severné Írsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Slovensko, Škótsko, Španielsko, Švédsko; mladých Priateľov Zeme Európa a Priateľov Zeme Medzinárodnú sieť.

Cieľom projektu je posilniť sieť Priateľov Zeme v Európe a rozvíjať kritické myslenie  u viac ako 4,5 milióna európskych obyvateľov v globálnych otázkach klimatickej zmeny, obnoviteľnej energie a poľnohospodárstva, využívania prírodných zdrojov a ekonomickej spravodlivosti. Počas troch rokov projekt ponúkne viac ako 1 000 miestnych, národných a medzinárodných príležitostí. Budú sa realizovať stretnutia aktívnych občanov, práca s utečencami a migrantmi v Chorvátsku, Švédsku a na Malte, tréningy a workshopy ku globálnym otázkam, divadlo utláčaných, kurzy varenia a semináre o jedle v Bulharsku a v Maďarsku, workshopy o záhradníčení a duševnej pohode v Dánsku, filmové festivaly a diskusie, praktické workshopy o získavaní solárnej energie, workshopy o odpadoch v zmysle koncepcie „Zero Waste“, o využití biologického odpadu a o kompostovaní na Slovensku, tábory pre mládež, demonštrácie, mediálne akcie... Vytvoríme moduly neformálneho vzdelávania, kde využijeme zručnosti a znalosti členských skupín Priateľov Zeme. Očakávame, že zapojíme komunity do riešenia socio-ekonomických a environmentálnych otázok a získame viac ako 3 000 aktivistov. 

    

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ ďakujú za finančnú podporu od Európskej únie. Za obsah tohto podujatia a s ním súvisiace materiály zodpovedajú Priatelia Zeme – SPZ.V žiadnom prípade nereprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie, ktorá nezodpovedá za žiadne použitie informácií z tohto podujatia alebo s ním súvisiacich materiálov.

Priatelia Zeme – SPZ/Friends of the Earth – SPZ, Slovakia gratefully acknowledges financial assistance from the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of Priatelia Zeme – SPZ/Friends of the Earth – SPZ, Slovakia and cannot be regarded as reflecting the position of the European Union. The European Union cannot be held responsible for any use which may be made of the information that appears on this website.

Ďalšie poďakovania

Priatelia Zeme - SPZ ďakujú za umožnenie použiť fotografie Mladých reportérov pre životné prostredie, www.mladireporteri.sk