Kompostovanie

KOMPOSTOVANIE V EÚ II. - FARMOVÁ KOMPOSTÁREŇ V PREGARTENE, Rakúsko

02.12.2006

Jednou z kompostární, ktorú sme navštívili v rámci medzinárodnej konferencie BIOODPAD – KOMPOST - PÔDA organizovanej European Compost Network (ECN) v dňoch od 24.10. do 26.10.2006 v St. Pöltene v Dolnom Rakúsku, bola aj farmová kompostáreň pána Bodingbauera z Pregartenu.

Hnojenie

Vyhýbajme sa používaniu umelých hnojív, ktoré zaťažujú prostredie už ich samotnou výrobou. Kompost je ich plnohodnotnou, ak nie nadhodnotnou náhradou. O tom ako kompostovať sa dočítate v časti informácie / biologický odpad na tejto stránke. Tiež je možné využívať zelené hnojenie.

1. január 2006 - začiatok konca skládkovania a spaľovania bioodpadu

20.04.2005
Na Slovensku od 1. januára 2006 nebude možné skládkovať a spaľovať bioodpad zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene. Obce teda budú musieť zabezpečiť zhodnotenie týchto odpadov z pozemkov právnických, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálnych odpadov. Priatelia Zeme - SPZ však upozorňujú, že si mnohé mestá a obce túto povinnosť zatiaľ neuvedomujú. Iné zas nevedia ako lacno a jednoducho zabezpečiť využitie biodoapadov vznikajúcich na ich území.

Priatelia Zeme-SPZ pomáhajú obciam s triedeným zberom a využívaním bioodpadov

03.08.2005
Na Slovensku nebude od 1. januára 2006 možné skládkovať a spaľovať bioodpad zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene, tzv. zelený bioodpad. Pre obce to znamená povinnosť zabezpečiť jeho zhodnotenie, ak je súčasťou komunálnych odpadov.

Priatelia Zeme-SPZ opäť pomôžu obciam zlepšiť nakladanie s odpadmi

07.12.2005
V súvislosti s novými zákonnými povinnosťami a trendmi v oblasti odpadového hospodárstva organizujú Priatelia Zeme-SPZ v decembri odborné semináre. Ich cieľom je pomôcť samosprávam zorientovať sa v ich právach a povinnostiach a poskytnúť im praktické informácie.

Stránky