Prezentácie zo seminára "KOMPOSTOVANIE v obciach a mestách SR"

Článok
22.01.2007

V decembri 2006 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil odborný seminár organizovaný Priateľmi Zeme - SPZ.

Prezentácie:

 • Biologické odpady z pohľadu legislatívy SR - Záhorsky Maroš, MŽP SR
  otvoriť, stiahnuť (500kB)
 • Možnosti využitia biologických odpadov z pohľadu obce - Moňok Branislav, Priatelia Zeme – SPZ
  otvoriť, stiahnuť (2,4MB)
 • Program na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania - Moňok Branislav, Priatelia Zeme – SPZ
  otvoriť, stiahnuť (2,7MB)
 • Obecné kompostoviská - Moňok Branislav, Priatelia Zeme – SPZ
  otvoriť, stiahnuť (1,6MB)
 • Farmové kompostovanie - Moňok Branislav, Priatelia Zeme – SPZ
  otvoriť, stiahnuť (2,1MB)
 • Zber bioodpadu a kompostovacie technológie pre komunálne / mestské kompostárne - Slejška Antonín, Výskumný ústav rastlinnej výroby, ČR
  otvoriť, stiahnuť (8MB)
 • Pilotné projekty zberu bioodpadu v ČR - Slejška Antonín, Výskumný ústav rastlinnej výroby, ČR
  otvoriť, stiahnuť (1,3MB)
 • Náležitosti výstavby kompostárne - Pešek Miloslav, DEPONIA SYSTEM
  otvoriť, stiahnuť (150kB)
 • Kompostovacia technika - Moňok Branislav, Priatelia Zeme – SPZ
  otvoriť, stiahnuť (2,2MB)
 • Prípadové štúdie nakladania s bioodpadom - Moňok Branislav, Priatelia Zeme – SPZ
  otvoriť, stiahnuť (4,4MB)
Cieľová skupina: 
Kľúčové slová: 
Typ informácie: 
Témy: