Kompostovanie

Projekt Growing with Compost

16.04.2007

Udržateľné hospodárenie s biologicky rozložiteľným odpadom (bioodpadom) nadobúda v celej Európe stále väčší význam. Európska smernica 1999/31/EC o skládkach odpadu stanovila všetkým členským štátom Európskej únie povinnosť postupne znižovať množstvo skládkovaného komunálneho bioodpadu. Jednotlivé ciele boli stanovené takto: znížiť množstvo bioodpadu na skládkach do roku 2010 o 25% oproti roku 1995, do roku 2013 o 50% a do roku 2020 o 65%.

Veľvyslanec USA: Raslavice sú príklad pre ostatných

12.06.2007
Americký veľvyslanec Rodolphe Vallee ocenil triedenie a recyklovanie odpadu v Raslaviciach na východnom Slovensku. Pri návšteve obce ho zaujalo, že odpad separuje až 70 percent Rómov, čo je viac ako "bieli" obyvatelia obce. Zároveň vyzdvihol spoluprácu samosprávy s mimovládnym sektorom.

KOMPOSTOVANIE v EÚ V. - BIOFARMA „GROWING WITH GRACE“

18.05.2007

Exkurzia na biofarme s názvom „Growing with Grace“ sa uskutočnila 8. júna 2006 ako ďalšia časť sprievodného programu 2. pracovného stretnutia partnerských organizácií (Priatelia Zeme – SPZ zo Slovenska, Community Composting Network z Veľkej Británie, Ecological Recycling Society z Grécka, Česká zemědělská univerzita z Českej republiky a Reuse and Recycling European Union Social Enterprises z Belgicka) v rámci medzinárodného projektu EÚ „Growing with Compost“.

Raslavice: vďaka príkladnému triedeniu rómovia šetria prostredie aj peniaze obce

17.05.2007
Na východnom Slovensku sa podaril unikátny projekt. V obci Raslavice miestni Rómovia triedia svoj odpad. Okrem toho, že sa tým v ich osade zvýšila čistota a poriadok, táto aktivita poskytuje jednému z nich prácu. Projekt, ktorý spolu pripravili starosta obce Anton Lamanec a organizácia Priatelia Zeme sa začal aj vďaka prostriedkom z Európskeho sociálneho fondu.

Biologický odpad

  • Začnite svojpomocne kompostovať biologické odpady, ktoré vznikajú vo vašej domácnosti a záhrade.
  • Zaveďte spoločné – komunitné kompostovanie vo vašej škole, záhradkárskej osade, ulici, panelovom dome, obci...
  • Nespaľujte biologické odpady v domácnosti a záhrade.
  • Nevyhadzujte biologické odpady na nelegálne „čierne“ skládky.
  • Biologické odpady, ktoré nedokážete doma spracovať odneste na miesto určené obcou (zberný dvor, obecné kompostovisko, kompostáreň...).

Stránky