Vráťme prírode to, čo nám dala: kompostujme (plagát o kompostovaní)

Publikácia