Počas roka si pripomíname rôzne dni, ktoré majú inšpirovať k ekologickému životu v súlade s možnosťami našej planéty. Deň Zeme (Earth Day), ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla už od roku 1969, má za cieľ upozorňovať širokú verejnosť na nutnosť ochrany životného prostredia. Tento deň začali sláviť v Amerike, v roku 1990 sa k jeho oslave pripojil zvyšok sveta, keď sa stal Medzinárodným dňom Zeme. Deň prekročenia kapacity Zeme (Earth Overshoot Day) nemá pevne stanovený dátum, ale každý rok sa určuje podľa miery prekročenia úrovne, nad ktorou už spotrebávame viac zdrojov, ako je planéta schopná doplniť za rok. Deň trvalej udržateľnosti (Sustainability Day) sa koná každú poslednú októbrovú stredu. Sú aj ďalšie, menej známe dni, čo je však dôležité: mali by sme sa usilovať, aby sa ich posolstvo stalo našou každodennosťou.

Spoločnosť, ktorá žije trvalo udržateľne, uspokojuje svoje potreby bez toho, aby ohrozovala schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje potreby. K takej spoločnosti máme veľmi ďaleko - znečistenie, globálne otepľovanie, strata biodiverzity, to všetko narastá, priamo úmerne s tým, ako stúpa naša "životná úroveň" a početnosť. Všetci by sme si priali, aby sa naše deti mali ešte lepšie, bez toho aby sme si niečo museli odopierať. Príroda nám však hrozí a pri súčasnom vývoji je možné, že až ona nám nastaví limity, ktoré môžu byť pre spoločnosť bolestivé. Možno by sme mali prehodnotiť svoje potreby, žiť jednoduchšie a skromnejšie. Potom sa budeme približovať k trvalej udržateľnosti. Skúsme to, krok po kroku.

Čo vieme a aké sú predpovede?

  • Za posledných 40 rokov vyhynulo na Zemi 58 % druhov zvierat. Do roku 2020 to bude 67 % všetkých druhov zvierat v porovnaní s rokom 1970.1 
  • Za 1 rok je vyklčovaná plocha pralesov väčšia ako Slovensko. Pri súčasnom tempe odlesňovania zmiznú pralesy do konca tohto storočia2.
  • Potvrdenie globálneho otepľovania je konsenzom drvivej väčšiny vedcov, pritom aj tie najmiernejšie prognózy3 vplyvu otepľovania spôsobia alebo prehĺbia v rôznych častiach sveta nedostatok pitnej vody, hlad, migráciu obyvateľstva, prudkejší zánik živočíšnych druhov či celých ekosystémov...
  • Odhaduje sa, že do roku 2050 bude v oceánoch plávať viac plastového odpadu ako rýb.4

Pre účely tejto stránky sa obmedzíme na tieto základné údaje, aj keď znepokojivých predpovedí je omnoho viac. 

Ak dnes vieme o mnohých negatívnych vplyvoch ľudskej činnosti až v takom rozsahu, že ohrozujú stabilitu ekosystémov aj samotné ľudstvo, nemali by sme čakať, že niekto príde a našu planétu zachráni, či to ignorovať s odpoveďou "však čo ja s tým viem urobiť ako jednotlivec". Každý z nás by sa mal snažiť pomôcť, svojou troškou a podľa svojich možností.

Tipy, čo môžeme urobiť

 

1. Šetrime vodou

Uprednostňujme sprchovanie pred kúpaním; na sprchovanie používajme úsporné hlavice; namontujme si pákové batérie, vďaka ktorým predídeme zbytočnému púšťaniu vody pre nastavenie tej správnej teploty; šetrime vodu pri splachovaní.

Čítajte viac na http://www.nulaodpadu.sk/vodna-stopa

 

2. Upratujme a perme ekologicky bez agresívnych čistiacich prostriedkov

Nepoužívajme agresívne čistiace prostriedky napr. s obsahom chlóru. Väčšinou stačí aj octová voda, roztok kryštalickej sódy, soľ, citrónová šťava či prírodné mydlo, ktoré sú zaručeným, takmer univerzálnym ekologickým čistiacim prostriedkom.

Pri kúpe pracích prostriedkov uprednostnime tie, ktoré neobsahujú fosfor. Patria medzi nich aj tekuté a gélové pracie prostriedky alebo mydlové pracie prášky.

Obmedzme používanie avivážnych prostriedkov. Sú ťažko biologicky odbúrateľné a na čistotu bielizne nemajú žiaden vplyv.

Snažme sa plne využívať kapacitu práčky, perme iba vtedy, keď je práčka plná a používajme úsporné programy.

Nepoužívajme sušičku prádla, ale prádlo sušme voľne na vzduchu.

Uprednostňujme výrobky, ktoré majú ekologický certifikát. V drogériách sú už bežne dostupné výrobky napríklad s certifikátom Ecolabel. Ak máme v meste obchod, ktorý ponúka čapovanú drogériu (mapa) , načapujme si ekologický čistiaci/prací prostriedok do vlastného obalu. Pre ďalšie informácie o tom, ako upratovať šetrnejšie k prírode si prečítajte náš článok www.nulaodpadu.sk/eko-upratovanie.

 

3. Nevylievajme olej do umývadla alebo WC

Ak nám ostane použitý olej z varenia odovzdajme ho v rámci triedeného zberu jedlých olejov v obci alebo súkromným spoločnostiam, ktoré majú oprávnenie na zber.

Pre viac informácií o tom, čo robiť s použitým olejom si môžete prečítať náš článok www.nulaodpadu.sk/co-mam-urobit-s-pouzitym-olejom-z-kuchyne.

 

4. Šetrime energiu správnym používaním elektrospotrebičov

Umiestnime chladničky a mrazničky ďalej od sporáku a tepelných zariadení, na chladnejšie miesta. Každý stupeň naviac nad 20 °C zvyšuje spotrebu asi o 4-6 %. Mrazničku pravidelne odmrazujme – 1 cm námrazy zvyšuje spotrebu až o 75 %! Najlepšie je kúpiť chladničku a mrazničku s „defrost“ funkciou. Zadnú stenu, kam sa usádza prach pravidelne čistime, pretože prach usadený na mriežke pre ochladzovanie zhoršuje tepelný spád (výmenu tepla medzi mriežkou a ovzduším). Pri znečistenej mriežke sa zvyšuje spotreba energie a chladnička sa zbytočne prehrieva.

Pri kúpe nových elektrospotrebičov si pozorne všímajme štítok s informáciami o energetickej účinnosti. Najúspornejšie výrobky boli do marca 2021 označené písmenom A a znamienkami +, pričom spotrebič s označením A+++ mal najnižšiu spotrebu. Od marca 2021 sa prestávajú uvádzať znamienka + za písmenom označenia energetickej triedy. Energeticky najúčinnejšie zariadenie tak bude označené iba písmenom A. Je potrebné na to dávať pozor, pretože zariadenie so štítkom A podľa predošlého značenia by podľa nového označovania skončilo až v triede D.

Nenechávajme v sieti nabíjačku na mobil či fotoaparát, pokiaľ sa nenabíjajú. Nabíjačky ponechané v zásuvke spotrebujú až 10-krát viac energie ako je treba pri nabíjaní.

Nenechávajme spotrebiče v polohe STAND BY, pretože takto nie sú vypnuté a dochádza k skrytému odberu elektriny, ročne to môže byť až 500 kWh.

 

5. Používajme úsporné žiarovky tam, kde sa svieti dlhodobo

Nová generácia týchto žiaroviek má životnosť až 15 000 hodín, čo je 15-násobok životnosti obyčajnej žiarovky. Spotreba úsporných žiaroviek je až o 80 % menšia, preto sa ich vyššia cena rýchlo vráti. Pre priestory, kde sa svieti len krátkodobo sú vhodnejšie obyčajné žiarovky. Nenechávajme zapnuté svetlá v miestnostiach, v ktorých sa práve nenachádzame.

 

6. Neprekurujme, dodržiavajme doporučené teploty v izbách

Odporúčaná teplota v obývacej izbe je 20-22 °C, v spálni 18 °C. Každý stupeň naviac znamená zvýšenie spotreby energie o 6 %. Používajme termoregulačné ventily na radiátoroch, sú jednoduchou možnosťou úspory asi 10-15 % energie.

 

7. Staré okná vymeňme za nové, s kvalitným zasklením

Únik tepla cez okno pri trojitom skle predstavuje len 8 %, zatiaľ čo pri jednoduchom okne až 30 %. Ak ich nemôžme vymeniť, utesnime ich. Netesnosti v oknách a dverách znížia teplotu o 2 stupne a zvyšujú vykurovacie náklady o 6-10 %.

 

8. Pri varení používajme pokrievky

Používaním pokrievok sa usporí až 150 – 300 % energie, tlakové hrnce ušetria 50 % energie. Používajme riad s rovnakým priemerom dna ako je priemer platničky, ak je hrniec menší a rozdiel je napr. 3 cm, strata energie je až 30 %.

 

9. Vyhnime sa častému a dlhšiemu používaniu mikrovlniek

Už pri dvoch porciách spotrebujú mikrovlnky viac energie ako sporák. Myslime tiež na niektorými odborníkmi uvádzané varovania o škodlivosti mikrovlniek hlavne pri ohrievaní potravín s obsahom tukov.

 

10. Používajme ekologické kozmetické prípravky

Ak nakupujeme kozmetické prípravky, uprednostňujme tie, ktoré majú overenú ekoznačku, neboli testované na zvieratách, sú vyrobené zväčša z prírodných produktov a majú ekologický, dobre recyklovateľný obal. Takúto kozmetiku je zvyčajne možné dostať v špecializovaných obchodoch s bioproduktmi a zdravou výživou, ale nájdeme ju aj v bežných predajniach kozmetiky.

 

11. Opravujme pokazené, recyklujme

Čítajte viac na http://www.nulaodpadu.sk/zrecyklujme-si

 

12. Požičiavajme si

Využívajme viac knižnice, požičovne a rôzne iné verejné služby (napr. kopírovacie centrá, práčovne), alebo si požičiavajme od susedov, známych.

Funkčné veci, ktoré nepotrebujeme, ponúknime iným. Zorganizujme burzu vecí, kde aj sami môžeme nájsť niečo, čo ešte využijeme.

Čitajte viac na http://www.nulaodpadu.sk/poziciavajme-si

 

13. Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú trvácne a dajú sa opraviť

 

14. Uprednostňujme lokálne a ekologické produkty

Pri nakupovaní uprednostňujme lokálne produkty, ktoré nie sú dovážané z veľkých vzdialeností. Zníži sa tým vplyv dopravy na životné prostredie a predídeme tak aj zbytočnému množstvu odpadu z obalov, pretože čím väčšia vzdialenosť, tým viac obalov sa spotrebuje na prevoz. Dávajme prednosť výrobkom s označením ekologického poľnohospodárstva.

 

15. Nekupujme zbytočné obaly

Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z nášho nákupu a či ho vôbec vieme nejako využiť alebo odovzdať na recykláciu.

Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám (napr. chlieb, pečivo, ovocie, zelenina...). Pokiaľ je to len trochu možné, pokúsme sa znížiť spotrebu výrobkov balených v PVC obaloch, hliníkových plechovkách, kombinovaných obaloch. Množstvo nebalených produktov nájdeme v bezobalových predajniach. Na nákup si vezmime vlastnú trvácu tašku a vrecúška.

16. Zapojme sa do systému triedenia odpadu zavedeného v obci, škole, zamestnaní...

Vytriedené odpady ukladajme výlučne na miesta na to určené (určené nádoby, zberný dvor, obecné kompostovisko, kompostáreň...). Čítajte viac na http://www.nulaodpadu.sk/triedme-odpad

 

17. Kompostujme biologické odpady, ktoré vznikajú v našej domácnosti a záhrade

Čítajte viac na http://www.nulaodpadu.sk/kompostujme

V žiadnom prípade biologické odpady ani žiadne iné odpady nespaľujme

 

18. Označme si schránku nápisom “Nevhadzujte reklamy”

Predídeme tak zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.

 

19. Nahraďme jednorazové veci opakovane použiteľnými

Zadovážme si sklenenú alebo nerezovú fľašu na nápoje, vyhneme sa tak jednorazovým plastovým obalom.

Namiesto jednorazových papierových obrúskov, vreckoviek používajme textilné.

Nepoužívajme jednorazové holiace strojčeky, čistiace tampóny.

Používajme moderné bavlnené plienky, namiesto dámskych jednorazových hygienických vložiek menštruačný kalíšok alebo opakovane použiteľné plátené vložky.

Používajme nabíjateľné batérie (monočlánky), toner z tlačiarne a kopírky dávajme opakovane naplniť.

 

20. Neplytvajme jedlom

Čítajte viac na http://www.nulaodpadu.sk/neplytvajme-jedlom

 

21. Znížme spotrebu mäsa

Produkcia mäsa vyžaduje veľké množstvo vody a pôdy, potrebnej na chov hospodárskych zvierat a produkciu krmív.

 

22. Snažme sa chodiť čo najviac pešo alebo na bicykli, pomôžeme nielen svojmu zdraviu

Ak už sa do cieľa nemôžme dostať pešo alebo bicyklom, využívajme hromadnú dopravu. Najbezpečnejšia a k prírode najšetrnejšia je vlaková doprava. Skúsme ju uprednostňovať pred autobusmi a pomôcť tak k jej zachovaniu. Pri jazde autom sa ho snažme plne využiť – jazdime viacerí.

Otestujte sa

V nasledovných kvízoch môžete otestovať svoje vedomosti o odpadoch ;)

Stiahnite si letáky s ekotipmi

Ekotipy humorne

Zdroje

1. http://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2016-10/LPR_2016_full%20report_spread%20low%20res.pdf
2. https://ippr.sk/s/215-odlesnovanie-deforestacia-pralesy-na-pokraji-priciny-a-dosledky
3. http://www.ipcc.ch/pdf/session48/pr_181008_P48_spm_en.pdf