Všetko, čo ste chceli vedieť o biomonitorovaní emisií zo spaľovní odpadu

Článok
02.11.2022

Nasledujúce otázky a odpovede vám ozrejmia alebo dôkladnejšie vysvetlia podstatu biomonitoringu, o ktorom sme písali v našich predchádzajúcich dvoch správach - "Výskum potvrdil obavy: Okolie spaľovní odpadov je kontaminované vysoko toxickými látkami" a "Ďalší výskum potvrdil obavy: Okolie spaľovní odpadov je kontaminované vysoko toxickými látkami".

Tieto otázky a odpovede boli zostavené na základe celoeurópskeho výskumného projektu biomonitorovania emisií POPs (perzistentné organické látky) v možnom vzťahu k spaľovniam odpadu. Vysvetľujú čo je biomonitoring, ako sa meria, prečo je biomonitoring dôležitý a pod.

 

Zdroje:

https://zerowasteeurope.eu/2022/06/faq-all-you-wanted-to-know-about-the-biomonitoring-of-waste-incineration-emissions/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Biomarker

Kľúčové slová: 
Typ informácie: