Separovaný zber v mestách a obciach - príklady z praxe (štúdia prezentujúca úspešné systémy s triedeným zberom)

Publikácia