BIOODPAD – problém? Riešenie – KOMPOSTOVANIE (plagát o kompostovaní)

Publikácia