Európsky týždeň znižovania množstva odpadu (EWWR) – pridajte sa aj vy!

Európsky týždeň znižovania množstva odpadu (The European Week for Waste Reduction - EWWR ) je najväčšou kampaňou na zvýšenie povedomia o predchádzaní vzniku odpadu v Európe. Spája jednotlivcov, školy, podniky, samosprávy, mimovládne organizácie a združenia,  ktoré organizujú aktivity na zvýšenie povedomia o znižovaní odpadu. Každý rok sa zameriava na špecifickú tému, s cieľom predchádzať vzniku odpadu. Tohtoročnou témou sú obaly. Prevencia vzniku obalov je kľúčová pri znižovaní vplyvu obalov na životné prostredie [1]. Problematike obalov sa venujeme aj na našej webovej stránke, kde sa dozviete prečo sú obaly problém, ale aj ako znížiť ich produkciu.

Kedy prebieha Európsky týždeň znižovania odpadu?

Európsky týždeň znižovania množstva odpadu prebieha od roku 2009, kedy sa konal prvýkrát. Odvtedy prebieha táto akcia každý rok. Zvyčajne sa koná v predposledný alebo posledný týždeň v novembri. Tento rok  to pripadá na 18. – 26.11.2023 [2].

Zapojte sa!

Inšpirujte sa našimi tipmi ako predchádzať vzniku odpadov. Zapojte sa spôsobom, ktorý Vám je blízky, dajte vedieť svojim priateľom a rodine a navzájom sa podporujte. Budeme veľmi radi, ak nám dáte vedieť, aké aktivity ste zrealizovali a čo sa Vám podarilo. Prosím, napíšte nám email na tyzden@priateliazeme.sk alebo nás informujte pomocou formulára. Budeme radi ak pri aktivitách na predchádzanie vzniku odpadov nezostanete len počas tohto týždňa, ale stanú sa každodennou súčasťou vášho života.

Fakty o obaloch a environmentálnych dopadoch odpadov z obalov

 • V roku 2020 EU27 vyprodukovala celkovo 79,3 milióna ton odpadov z obalov, čo je 177 kg na osobu.
 • Na obaly pripadá 40 % plastov a 50 % papiera používaných v EÚ..
 • Odpad z obalov sa za posledných 10 rokov v EÚ zvýšil o viac ako 20 %, najmä pokiaľ ide o obaly na jedno použitie, a do roku 2030 sa zvýši o ďalších 19 %.
 • Obaly spôsobujú produkciu emisií CO2, predpokladá sa, že v roku 2030 dosiahnu 66 miliónov ton CO2e.
 • Obaly prispievajú k znečisteniu pôdy a krajiny a tvoria približne polovicu morského odpadu.
 • Za posledné desaťročie došlo k výraznému poklesu opätovného použitia obalov, pričom by to bolo kľúčové preventívne opatrenie.

Stiahnuť infografiku.

Tipy na aktivity, zamerané na znižovanie odpadu z obalov a znižovanie ich nepriaznivých vplyvov na životné prostredie:

Existuje množstvo spôsobov ako môže každý z nás znížiť množstvo odpadu z obalov a prispieť tak k riešeniu tohto problému. Nižšie uvádzame niekoľko tipov na aktivity pre jednotlivcov, samosprávy a  nápady na školské aktivity, ktoré môžu byť realizované nielen počas týždňa znižovania odpadu.

Tipy pre jednotlivcov:

 • Nekupujme zbytočné obaly. Konkrétne tipy ako nakupovať a znižovať pri tom množstvá odpadov nájdete zhrnuté aj tu.
 • Požiadajme predajcu, u ktorého nakupujeme, aby zaradil do svojej ponuky nápoje v sklenených vratných fľašiach. Podľa zákona o odpadoch sú obchody s predajnou plochou nad 100 m2, ktoré ponúkajú nápoje v jednorazových obaloch povinné zaradiť do svojej ponuky aj nápoje rovnakého druhu v opakovane použiteľných obaloch, ak také sú na trhu [3]. Odsledujme či obchody dodržiavajú túto povinnosť a v prípade, že nie, upozornime ich na to. Napíšte nám o vašich zisteniach sem: tyzden@priateliazeme.sk
 • Odsledujme či predajcovia dodržujú povinnosť spoplatňovať plastové tašky a mikroténové vrecká. Predajcovia musia spoplatňovať aj mikroténové vrecká, v prípade, že ich využitie nie je z hygienických dôvodov nevyhnutné.
  Existuje len jedna výnimka, kedy je plastová taška poskytnutá zdarma, a to pri taške s hrúbkou steny do 15 µm (mikroténové vrecko), ktorá je poskytnutá z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami [4]. Spoplatnené teda nie sú mikroténové vrecká použité napr. na zabalenie pečiva, ovocia, zeleniny, orieškov. Napíšte nám o vašich zisteniach na tyzden@priateliazeme.sk.
 • Nosme si na nákupy svoje vlastné obaly, napr. textilné vrecká na chlieb, pečivo, zeleninu a ovocie a nakupujme do nich. Skúste si zobrať obal na obed, občerstvenie alebo na potraviny a vypýtajte si do neho tovar. O vašich zážitkoch z nakupovania nám napíšte na tyzden@priateliazeme.sk.
 • Pomôžte nám aktualizovať mapu obchodov s bezobalovou distribúciou. Ak na mape nájdete neaktuálne informácie alebo keď nejaké obchody v zozname chýbajú, dajte nám vedieť na tyzden@priateliazeme.sk
 • Ak nájdete v predajniach zbytočne zabalené alebo viacnásobne zabalené produkty, pošlite nám ich fotografie na tyzden@priateliazeme.sk
 • Neplytvajme potravinami.
 • Dôkladne trieďme všetky odpady, ktoré produkujeme.
 • Zapájajme sa a iniciujme akcie zamerané na čistenie prírody od odpadkov. Vyzbieraný odpad vytrieďme do príslušnej nádoby určenej na triedený zber alebo zmesový komunálny odpad.
 • Informujme svoje okolie (rodinu, známych, kolegov...) o Európskom týždni znižovania odpadu a problematike odpadov, zdieľajme informácie na sociálnych sieťach.
 • Iniciujme realizáciu aktivity zameranej na znižovanie množstva odpadu a predchádzanie vzniku odpadu vo svojej práci, v škole, v komunite či v obci, kde bývame.
 • Ak sa dozvieme, že sa v okolí koná akcia, ktorá sa týka odpadov a predchádzania ich vzniku, pridajme sa.

Tipy na školské aktivity:

Školy majú možnosť vzdelávať svojich žiakov o problematike odpadov, ich vplyve na životné prostredie a možnostiach ako im predchádzať. Počas týždňa znižovania množstva odpadu môžu školy začleniť túto problematiku do vyučovania na rôznych predmetoch. Okrem prírodopisu to môže byť aj na iných predmetoch ako napr. matematika (analýzy odpadu, prepočty produkcie), výtvarná výchova (tvorba umeleckých diel z odpadových obalov) slovenský jazyk a literatúra (písanie básní, úvah) a pod. Prinášame niekoľko tipov na aktivity, ktoré sú zamerané na obaly a môžu byť zorganizované na školách:

 • Usporiadanie akcie bez obalu – napr. týždeň bez desiaty v jednorazovom obale, bezodpadová párty spojená s environmentálnym vzdelávaním. Nabádajte žiakov k tomu, aby si nosili desiatu v opakovane použiteľnom obale alebo obedári, vodu v termoske alebo opakovane použiteľnej fľaši, namiesto používania jednorazových vreciek a jednorazových plastových fliaš.   
 • Bezodpadový obed v školskej jedálni – zapojte kuchárky, ktoré vytvoria ponuku jedál v rámci možností s čo najmenším množstvom vyprodukovaných odpadov z obalov. Žiaci a zamestnanci školy budú následne hlasovať, ktoré jedlo by jedli najradšej.
 • Zriaďte v školskej jedálni tzv. potravinový box – vyčlenené miesto/ pult v jedálni, kde môžu stravníci odkladať nepoškodené nespotrebované potraviny (napr. ovocie, jogurt, keksy) a iní stravníci si z neho môžu vybrať čo chcú.
 • Súťaž o najkrajšiu triednu nástenku na tému obaly a predchádzanie vzniku odpadu.
 • Analýza odpadu v triedach – odvážte spolu so žiakmi množstvo vyprodukovaného odpadu, určite aké množstvo z odpadu tvoria obaly, prepočítajte ich produkciu na dlhšie časové obdobia, napr. mesiac alebo školský rok na celú triedu, školu, jedného žiaka a pod. Nájdite spoločne spôsob ako by sa dalo predísť vzniku jednotlivých obalov a iných druhov odpadu.
 • Usporiadanie environmentálneho auditu školy zameraného na obaly – zistite spolu so žiakmi aké odpady z obalov sa na škole najviac produkujú. Zamerajte sa aj na odpady, ktoré vznikajú pri upratovaní priestorov školy, hygiene, varení v školskej jedálni, v školských bufetoch a pod. Nájdite spoločne spôsob ako by sa dalo predísť vzniku jednotlivých odpadov z obalov a dajte si záväzok znížiť ich množstvo.
 • Exkurzia do bezobalového obchodu – navštívte bezobalovú predajňu. V rámci vhodnej vyučovacej hodiny, krúžkovej činnosti alebo školskej družiny pripravte so žiakmi bezobalové občerstvenie.
 • Fotografická súťaž „Obaly očami detí“ – usporiadajte súťaž o najlepšiu fotografiu, ktorá zachytáva problém obalov a odpadov z obalov pre životné prostredie.
 • Kvízy pre žiakov – vytvoriť si môžete vlastné kvízy, alebo môžete využiť nami vytvorený kvíz.
 • Exkurzia na skládku, do spaľovne, na triediacu linku odpadu alebo do recyklačného centra.
 • Tvorivé dielne – ušite so žiakmi vrecká na ovocie a zeleninu zo starej záclony, peňaženku z tetrapaku, svietnik zo sklenenej obalovej fľaše alebo pohára alebo iné výrobky alebo umelecké diela z použitých obalov.
 • Čistenie okolia školy zbieraním pohodených odpadkov a ich následné vytriedenie a umiestnenie do správnych kontajnerov.
 • Pozeranie dokumentárnych filmov a videí s tematikou obaly a odpady.
 • Zavedenie triedeného zberu odpadu, pokiaľ na škole nie je zavedený, prípadne jeho rozšírenie  o ďalšie druhy odpadu.
 • Zavedenie kompostovania v svojpomocne vyrobenom kompostéri alebo v plastovom kompostéri umiestnenom na školskom dvore.

Tipy pre samosprávy:

Samosprávy majú dôležitú úlohu pri znižovaní množstva odpadu, preto prinášame pár tipov aj pre ne:

 • Zrealizujte obecné/mestské akcie bez odpadov.
 • Informujte obyvateľov o možnostiach znižovania množstva odpadu (nie len z obalov) a jeho predchádzania na svojej webovej stránke. Využiť na to môžete našu webovú stránku https://nulaodpadu.sk/,  na ktorej nájdete množstvo informácií a tiež infografiky, kvízy a letáky, ktoré si môžete stiahnuť a zverejniť na svojom webovom sídle. Letáky nájdete tu.
 • Podporujte domáce a komunitné kompostovanie. Na našej stránke www.kompost.sk nájdete množstvo informácií a tiež letáky, ktoré si môžete stiahnuť a zverejniť na svojom webovom sídle. Letáky nájdete tu.
 • Propagujte používanie látkových plienok pre deti. Môžete pripraviť sadu látkových plienok a nohavičiek a darovať ich ako darček rodičom pri narodení dieťaťa.
 • Oslovte podniky nachádzajúce sa vo vašej samospráve s požiadavkou aby prijali opatrenia na zníženie množstva produkovaných odpadov, vhodnými stimulmi ich motivujte k prijatiu potrebných opatrení. Informujte ich o možnostiach a nájdite spolu vhodné spôsoby (napr. nahradenie nápojov v jednorazových obaloch v prevádzkach čapovanými nápojmi, nápojmi vo vratných opakovane použiteľných obaloch, propagovanie vody z vodovodu; nahradenie malých jednorazových produktov na kozmetiku v ubytovacích zariadeniach  bezodpadovými alternatívami a pod.).
 • Do všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom prijmite ustanovenia, ktorých cieľom bude znížiť produkciu odpadov v obci (napr. zákaz používania jednorazových produktov na všetkých verejných podujatiach).
 • Zaveďte množstvový zber zmesových komunálnych odpadov pre všetkých pôvodcov odpadov v obci. Množstvový zber preukázateľne prispieva k znižovaniu množstva komunálnych odpadov, pretože motivuje pôvodcov odpadov k zodpovednejšiemu správaniu.
 • Usporiadajte prednášky a workshopy o predchádzaní vzniku komunálnych odpadov, kompostovaní a triedení komunálnych odpadov pre verejnosť, študentov a žiakov škôl.  
 • Iniciujte zriadenie bezobalovej predajne, podporte existujúce bezobalové predajne napr. ponúknutím priestoru, propagáciou, poskytnutím zľavy na prenájom priestorov.
 • Iniciujte a podporte prevádzku automatov na mlieko na území vašej samosprávy,  napr. poskytnutím priestoru na ich umiestnenie a poskytnutím pomoci s ich propagáciou. 
 • Podporte používanie pitnej vody z vodovodu, napríklad vybudovaním pitných fontán, zabezpečením analýz vody z prameňov a ich sprístupnením pre verejnosť. Zaveďte program pitia vody z vodovodu na obecnom/mestskom úrade a vo všetkých obecných budovách a inštitúciách zriadených obcou.  
 • Zaveďte aj ďalšie opatrenia vo vašom obecnom/mestskom úrade, napr.: opatrenia na zníženie množstva odpadu v kanceláriách (obojstranná tlač, opätovné použitie jednostranného papiera, používanie pohárov/hrnčekov namiesto plastových pohárov, používanie sypaného čaju namiesto čajových vrecúšok, používanie kávovarov bez kapsúl, minerálky v opakovane použiteľných sklenených obaloch namiesto v plastových fľašiach atď.) Nepotrebné, no funkčné elektronické zariadenia darujte na ďalšie použitie školám, neziskovým organizáciám alebo sociálne slabším občanom.
 • Usporiadajte akciu, kde naučíte svojich obyvateľov variť tak, aby vzniklo čo najmenej obalov, či odpadov z potravín alebo im predstavte recepty zo zvyškov z chladničky.
 • Zorganizujte burzu kníh, oblečenia, nábytku, náradia, elektroniky...
 • Vytvorte priestor na vašom Zbernom dvore, kde zriadite Centrum opätovného použitia. Tam umožnite obyvateľom nosiť vybrané druhy vecí, ktoré už nepotrebujú a sú stále funkčné, či potrebujú drobné opravy. V pravidelných intervaloch tu organizujte Dni opravovania, kedy môžu obyvatelia doniesť svoje veci na opravu, či sa poradiť, ako ich opraviť.
 • Uplatňujte kritériá zeleného verejného obstarávania pri obstarávaní  tovarov, služieb a stavebných prác.
 • Pripravte články do obecných novín, na obecný web alebo na sociálne siete, vzdelávacie relácie do obecného rozhlasu a televízie o predchádzaní vzniku odpadov...

EkoKomiksy

Komiksy, ktoré sa zaoberajú témou odpadov, minimalizácie odpadov, predchádzania vzniku. Oslovili sme výborných ilustrátorov a tí pre nás nakreslili 40 vtipných príbehov.

Ekokomiksy sú voľne dostupné v elektronickej forme a môžete si ich stiahnuť do vášho počítača alebo umiestniť na webovú stránku.

Ukážte sa

Zapojte sa do aktivít a zašlite nám fotografiu pre uverejnenie v galérii na tejto stránke a na našom facebooku. Buďte inšpiráciou pre ďalších znižovateľov vzniku odpadu :)

EWWR 2023 - fotografie od vás

Vieme, že znižovať množstvo odpadov sa snažia mnohí, učiteľky či učitelia na školách, žiačky/žiaci, študentky/študenti, ale aj zástupcovia obcí, či aktívne občianky/občania... ďakujeme vám za to, a aj za fotografie, ktoré ste nám zaslali :) Veľmi nás potešilo, aké úžasné aktivity ste robili a posilnilo to v nás presvedčenie, že mladá vzdelaná generácia si poradí so všetkým, nielen s tým ako znížiť množstvo odpadov :)

Zapojené školy: Stredná zdravotnícka škola v Trnave; Základná škola Sídlisko II, Vranov nad Topľou; ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica; Gymnazium Ivana Kraska, Rimavska Sobota; SZŠ Trnava, Daxnerova 6; ZŠ Dr. Štefana Osuského, Dolné lúky 357, Brezová pod Bradlom; Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov; SZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti v Prešove; Súkromná základná škola Oravská cesta 11, Žilina; Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, 06901 Snina; Obchodná akadémia Šurany; SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov

Zapojené samosprávy: Prešov; Turzovka; Kalava; Galanta; Štvrtok; Bardejov

Tvorba nástenky. Stredná zdravotnícka škola v Trnave
Súbory musia mať menej ako 20 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png.
Nie je povinné uviesť. V prípade že toto pole necháte prázdne, nebude pri fotografii uvedené autorstvo.
Povinné uviesť. Toto pole nebude zverejnené.
Povinné uviesť. Toto pole nebude zverejnené.
Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám. Budú uchované v databáze tejto webovej stránky len pre účely kontaktovania autora ohľadom tejto konkrétnej fotografie.