V odpadových košoch

Posuňte šípkou doľava a doprava, nech vidíte rozdie medzi systémom bez zálohovania jednorazových nápojových obalov a systémom keď sa zálohuje :)

Foto: Richard Medal, cea.sk