Potraviny, ktoré (ne)cestujú (aktivita)

Článok

Účastníkom aktivity sprostredkujeme zaujímavú diskusiu o výhodách a nevýhodách konzumácie lokálnych potravín a o témach potravinovej sebestačnosti a vplyve výberu potravín na životné prostredie. 

Na čo je aktivita vhodná:

  • POTRAVINY A ZMENA KLÍMY: predstavenie témy výberu potravín vo vzťahu k udržateľnosti v zmysle zníženia ekologickej stopy a zníženia emisií CO2 najmä v súvislosti s dopravou potravín
  • MIESTNE POTRAVINY: uvedomenie si významu trhov s miestnymi potravinami a ich zásobovaním miestnymi sieťami, význam podpory malých a miestnych producentov potravín
  • BIODIVERZITA: predstavenie vzťahu spotreby potravín k odlesňovaniu v rozvojových krajinách a presadzovaniu sa neudržateľných monokultúr. Sprostredkovanie informácií o podpore miestnej potravinovej biodiverzity, napríklad starých a krajových odrôd rastlín
  • Uvedenie informačných a komunikačných  nástrojov pre podporu motivácie účastníkov a ich skupinovej práce
  • Podpora kritického myslenia a sebareflexie

Opis realizácie aktivity:

  • Na úvod je vhodné účastníkom prehrať motivačné video o zložení jedál vo vzťahu k transportu potravín a životnému prostrediu, ktoré pripravili Priatelia Zeme Španielsko: http://www.youtube.com/watch?v=5kpYPWG3OKs
  • Zber údajov: vytvoríme 4 skupiny a každá z nich dostane 3 – 5 balení potravín, ktoré sme pre aktivitu vopred pripravili. Skupiny si s využitím informácií na baleniach zaznamenajú údaje o type produktu, jeho pôvode a transporte, ktorý bol potrebný na ich prevoz k nám. Vzdialenosť môže byť zistená s využitím rôznych informačných nástrojov a technológií, napr. google máp a pod.

Vzhľadom na to, ako široko chceme viesť diskusiu, je v niektorých prípadoch vhodné spolu balíčkami potravín skupinám doplniť aj stručné sprievodné informácie o produkcii daných potravín (listy s údajmi).

  • Práca s mapou: Po preskúmaní obalov potravín účastníci umiestnia na mapu sveta papierové štítky s názvom potraviny, krajinou pôvodu a počtom zistených km v súvislosti s jej transportom.
  • Analyzujeme súvislosti: Facilitátor vedie diskusiu skupín o predpokladanom dopade jednotlivých potravín na životné prostredie – najmä v súvislosti s dopravou, použitím obalových materiálov, pesticídov, tvorby odpadu atď...