Vplyv zmeny klímy na tradičný spôsob života ľudí (aktivita)

Článok

Dopady zmeny klímy ovplyvňujú komunity ľudí žijúcich v pobrežných územiach na celom svete. Podľa správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) z roku 2009 môže byť do roku 2050 z pobrežných oblastí presídlených zhruba 200 miliónov ľudí práve v dôsledku zmeny klímy. Títo ľudia nie sú ohrození len stratou domovov, ale môžu tiež prísť o doterajší spôsob života a s ním spojenú kultúru.

Na čo môžete využiť aktivitu

Aktivita je vhodná na zvýšenie povedomia účastníkov o strate kultúry v dôsledku nutnosti presídľovania ľudí z ich pôvodných domovov. Klimatickí utečenci nie sú len ľudia, ktorí žijú v chudobe.

Opis

Cieľom aktivity je zvýšenie povedomia účastníkov o strate kultúry v situáciách, kedy sa obyvatelia musia presídliť z ich pôvodných domovov. Takíto ľudia čelia problémom nielen v súvislosti so stratou ich obydlí a domova, ale tiež kultúry a tradícií.

Účastníci v skupinách diskutujú o svojich predstavách o strate kultúry v dôsledku presídlenia ľudí z ich pôvodných domovov. Po diskusii im rozdáme článok (http://news.nationalgeographic.com/2016/05/160525-isle-de-jean-charles-louisiana-sinking-climate-change-refugees/ )

Po prečítaní článku diskutujeme o tom, ako tému vnímajú pod jeho vplyvom, čo nové sa dozvedeli v súvislosti so stratou pobrežných území.

Detailný opis realizácie aktivity:

  1. Vytvorenie a pomenovanie skupín (5 min.)
  2. Uvedenie cieľa aktivity (5 min.)
  3. Voľná diskusia v skupinách o predstavách o „strate kultúry“ vo vzťahu k fenoménu klimatických migrantov (5 min.)
  4. Spoločná diskusia o strate kultúry (10 min.) Facilitátor vedie diskusiu a zapíše dôležité myšlienky, ktoré skupiny uvedú.
  5. Čítanie článku o obyvateľoch v USA, ktorí sú ohrození stratou pôdy v dôsledku zaplavenia pobrežných oblastí (10 min.)
  6. Diskusie v skupinách o článku (10 min.)
  7. Diskusia celej skupiny (10 min.) Facitilátor vedie diskusiu a zaznamená nové myšlienky súvisiace s prečítaním článku.
  8. Porovnanie tém a myšlienok pred a po prečítaní článku (5 min.)
  9. Diskusia o tom, čomu čelia/môžu čeliť ďalšie národy v súvislosti so stratou kultúry (15 min.) Facilitátor predstaví situáciu v ďalších krajinách (napr. Bangladéš, Indonézia, Kiribati, Tuvalu), ktoré čelia podobným problémom. Čo majú spoločné a aké sú rozdiely?
  10. Ukončenie diskusie a zhrnutie.