Dňa 30. marca sa každoročne oslavuje Medzinárodný deň nulového odpadu (International Day of Zero Waste), ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov v roku 2022. Tento deň zdôrazňuje dôležitosť globálneho posilnenia odpadového hospodárstva a potrebu podporovať modely udržateľnej spotreby a výroby. Vyzýva členské štáty OSN, skupiny občianskej spoločnosti, súkromný sektor, akademickú obec, mládež a ďalšie zainteresované strany aby sa zapojili do aktivít zameraných na podporu povedomia o národných, regionálnych a miestnych iniciatívach v oblasti nulového odpadu, zdôrazňujúc ich úlohu pri presadzovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja [1,2].

2 týždne bez odpadu Priateľov Zeme - SPZ

Iniciatívy nulového odpadu môžu podporiť správne nakladanie s odpadom a minimalizovať jeho tvorbu a škodlivosť. Pri príležitosti Medzinárodného dňa nulového odpadu, sme sa rozhodli usporiadať akciu s názvom Dva týždne bez odpadu. Zero Waste je rozsiala téma, existuje veľké množstvo aktivít a spôsobov ako môžeme znížiť množstvo a škodlivosť odpadov. My sme sa tento rok zamerali najmä na plastový odpad a odpad z jednorazových predmetov. Dva týždne bez odpadu Priateľov Zeme – SPZ budú prebiehať od 30. marca 2024 do 12. apríla 2024.

Zapojte sa!

Pridajte sa k nám a inšpirujte sa tipmi ako znížiť tvorbu odpadu. Zapojte sa spôsobom, ktorý Vám je blízky, informujte svojich priateľov a rodinu o svojich aktivitách a navzájom sa podporujte. Budeme veľmi radi, ak nám dáte vedieť, aké aktivity ste zrealizovali a čo sa Vám podarilo. Nie je nutné aby ste dodržali tému, pre ktorú sme sa rozhodli. Prosím, napíšte nám email na tyzden@priateliazeme.sk alebo nás informujte pomocou formulára. Budeme radi ak pri aktivitách na predchádzanie vzniku odpadov nezostanete len počas dvoch týždňov, ale stanú sa každodennou súčasťou vášho života.

Pár faktov o plastových odpadoch a odpadoch z jednorazových výrobkov a ich environmentálnych dopadoch

 • Podľa odhadov sa do oceánov každý rok dostane viac ako 8 miliónov ton plastov. To je v prepočte jedno plné nákladné vozidlo plastového odpadu za minútu.
 • Plastový odpad zabíja každý rok až milión morských vtákov, 100 tisíc morských cicavcov, morských korytnačiek a nespočetné množstvo rýb.
 • V moriach a oceánoch sa nachádza až 51 biliónov mikroplastových častíc, čo je 500-krát viac, ako v našej galaxii hviezd [3].
 • Na celom svete sa každú minútu predá milión plastových fliaš.
 • Polovica vyrobeného plastu je určená na jednorazové použitie [4].
 • Jedno dieťa za svoje plienkové obdobie vyprodukuje cca 1 tonu odpadu z jednorazových plienok.
 • Každá nabíjateľná batéria môže nahradiť stovky batérií na jedno použitie. Niektoré nabíjacie batérie možno opätovne nabiť viac ako 1000-krát.
 • Ročne sa vo svete spotrebuje asi 180 miliárd hliníkových plechoviek. Hliníkové plechovky predstavujú celosvetovo najväčšie jednorazové použitie hliníka [5].
 • Čím viac hračiek deti majú, tým menej sa s nimi hrajú. Štúdia potvrdila, že menej hračiek v detskom prostredí zlepšuje kvalitu hry. Príliš veľa hračiek tak neznamená len viac odpadu, ale má aj negatívny vplyv na kvalitu hry batoliat [8].  

Tipy na aktivity, zamerané na znižovanie množstva odpadov z plastov a jednorazových predmetov
Tipy pre jednotlivcov:

1. Nekupujme zbytočné obaly.

Konkrétne tipy ako nakupovať a znižovať pri tom množstvá odpadov nájdete zhrnuté aj tu.

 • Nosme si na nákupy svoje vlastné obaly, napr. textilné vrecká namiesto mikroténových na chlieb, pečivo, zeleninu a ovocie. Používajme vlastné trváce tašky.
 • Odsledujme či predajcovia dodržujú povinnosť spoplatňovať plastové tašky a mikroténové vrecká. Predajcovia musia spoplatňovať aj mikroténové vrecká, v prípade, že ich využitie nie je z hygienických dôvodov nevyhnutné. Existuje len jedna výnimka, kedy je plastová taška poskytnutá zdarma, a to pri taške s hrúbkou steny do 15 µm (mikroténové vrecko), ktorá je poskytnutá z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami [6]. Spoplatnené teda nie sú mikroténové vrecká použité napr. na zabalenie ešte nezabaleného pečiva, ovocia, zeleniny, orieškov. Napíšte nám o vašich zisteniach na tyzden@priateliazeme.sk.
 • Pracie gély, aviváže, tekuté mydlá atď. si načapujme do vlastných obalov v špecializovaných predajniach s tzv. bezobalovou distribúciou. Mlieko si môžeme načapovať do vlastnej fľaše v automate na mlieko.
 • Uprednostňujme nákup nebalených produktov v obchodoch, na tržniciach, pekárňach a pod. Nájdime si vo svojom okolí bezobalovú predajňu, v ktorej môžeme nakupovať.
 • Pomôžte nám aktualizovať mapu obchodov s bezobalovou distribúciou. Ak na mape nájdete neaktuálne informácie alebo keď nejaké obchody v zozname chýbajú, dajte nám vedieť na tyzden@priateliazeme.sk.
 • Skúste si zobrať vlastný obal na obed alebo občerstvenie a vypýtajte si do neho tovar. O vašich zážitkoch z nakupovania nám napíšte na tyzden@priateliazeme.sk.
 • Na pitie uprednostňujme vodu z vodovodu alebo minerálneho prameňa pred balenou vodou a nápojmi. Používajme vlastnú fľašu, ktorú si môžeme kedykoľvek naplniť. Ak nakupujeme nápoje, uprednostnime tie, ktoré sú balené vo vratných obaloch.
 • Požiadajme predajcu, u ktorého nakupujeme, aby zaradil do svojej ponuky nápoje v sklenených vratných fľašiach. Podľa zákona o odpadoch sú obchody s predajnou plochou nad 100 m2, ktoré ponúkajú nápoje v jednorazových obaloch povinné zaradiť do svojej ponuky aj nápoje rovnakého druhu v opakovane použiteľných obaloch, ak také sú na trhu [7]. Odsledujme či obchody dodržiavajú túto povinnosť a v prípade, že nie, upozornime ich na to. Napíšte nám o vašich zisteniach sem: tyzden@priateliazeme.sk.
 • Nekupujme produkty, ktoré sú viacnásobne zabalené, alebo ich obal je vyrobený z kombinovaných materiálov. Uprednostňujme produkty s menším množstvom obalu.
 • Ak nájdete v predajniach zbytočne zabalené alebo viacnásobne zabalené produkty, pošlite nám ich fotografie na tyzden@priateliazeme.sk.

 2. Vymeňme jednorazové veci za opakovane použiteľné.

 • Obmedzme používanie jednorazových predmetov akými sú napr. žiletky, jednorazové produkty menštruačnej hygieny, jednorazové plienky, vlhčené utierky, odličovacie tampóny, papierové utierky a vreckovky, jednorazové batérie... Nahraďme ich opakovane použiteľnými.

3. Odmietajme reklamné predmety a veci, ktoré nepotrebujeme. Poštovú schránku si označme nápisom "nevhadzujte reklamy".

4. Pokazené veci hneď nevyhadzujme, ale snažme sa ich opraviť.

5. Iniciujme a zapájajme sa do aktivít zameraných na predchádzanie vzniku odpadu vo svojej práci, v škole, v komunite či v obci, kde bývame.

6. Dôkladne trieďme všetky odpady, ktoré produkujeme a biologicky rozložiteľný odpad kompostujme.

7. Neplytvajme jedlom

8. Zapájajme sa a iniciujme akcie zamerané na čistenie prírody od odpadkov. Vyzbieraný odpad vytrieďme do príslušnej nádoby určenej na triedený zber alebo zmesový komunálny odpad.

Tipy na školské aktivity:

Školy majú možnosť vzdelávať svojich žiakov o problematike odpadov, ich vplyve na životné prostredie a možnostiach ako im predchádzať. Počas dňa alebo týždňa bez odpadu (je na škole ako dlho sa bude tejto téme venovať) môžu školy začleniť túto problematiku do vyučovania na rôznych predmetoch. Okrem prírodopisu to môže byť aj na iných predmetoch ako napr. matematika (analýzy odpadu, prepočty produkcie), výtvarná výchova (tvorba umeleckých diel z odpadov) slovenský jazyk a literatúra (písanie básní, úvah) a pod. Prinášame niekoľko tipov na aktivity zamerané na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré môžu byť zorganizované na školách:

 • Usporiadanie akcie bez odpadu – napr. týždeň bez desiaty v jednorazovom obale, bezodpadová párty spojená s environmentálnym vzdelávaním. Nabádajte žiakov k tomu, aby si nosili desiatu v opakovane použiteľnom obale alebo obedári, vodu v termoske alebo opakovane použiteľnej fľaši, namiesto používania jednorazových vreciek,  jednorazových plastových fliaš a plechoviek. 
 • Bezodpadový obed v školskej jedálni – zapojte kuchárky, ktoré vytvoria ponuku jedál v rámci možností s čo najmenším množstvom vyprodukovaných odpadov. Žiaci a zamestnanci školy budú následne hlasovať, ktoré jedlo by jedli najradšej.
 • Zriaďte v školskej jedálni tzv. potravinový box – vyčlenené miesto/ pult v jedálni, kde môžu stravníci odkladať nepoškodené nespotrebované potraviny (napr. ovocie, jogurt, keksy) a iní stravníci si z neho môžu vybrať čo chcú.
 • Súťaž o najkrajšiu triednu nástenku na témy Zero Waste,  predchádzanie vzniku plastového odpadu a odpadu z jednorazových predmetov.
 • Analýza odpadu v triedach – odvážte spolu so žiakmi množstvo vyprodukovaného odpadu, určite aké množstvo z odpadu tvoria plasty a iné jednorazové predmety, prepočítajte ich produkciu na dlhšie časové obdobia, napr. mesiac alebo školský rok na celú triedu, školu, jedného žiaka a pod. Nájdite spoločne spôsob ako by sa dalo predísť vzniku jednotlivých druhov odpadu.
 • Usporiadanie environmentálneho auditu školy zameraného na odpady – zistite spolu so žiakmi aké odpady sa na škole najviac produkujú. Zamerajte sa aj na odpady, ktoré vznikajú pri upratovaní priestorov školy, hygiene, varení v školskej jedálni, v školských bufetoch a pod. Nájdite spoločne spôsob ako by sa dalo predísť vzniku jednotlivých odpadov a dajte si záväzok znížiť ich množstvo.
 • Exkurzia do bezobalového obchodu – navštívte bezobalovú predajňu. V rámci vhodnej vyučovacej hodiny, krúžkovej činnosti alebo školskej družiny pripravte so žiakmi bezobalové občerstvenie.
 • Fotografická súťaž „Odpad očami detí/ žiakov“ – usporiadajte súťaž o najlepšiu fotografiu, ktorá zachytáva problém odpadov pre životné prostredie.
 • Kvízy pre žiakov – vytvoriť si môžete vlastné kvízy, alebo môžete využiť nami vytvorený kvíz.
 • Súťaž o najlepšiu báseň o odpadoch a predchádzaní ich vzniku.
 • Exkurzia na skládku, do spaľovne, na triediacu linku odpadu alebo do recyklačného centra.
 • Tvorivé dielne – ušite so žiakmi vrecká na ovocie a zeleninu zo starej záclony, peňaženku z tetrapaku, svietnik zo sklenenej obalovej fľaše alebo pohára a iné výrobky alebo umelecké diela z odpadu.
 • Riešenie pracovných listov s tematikou odpady. 
 • Čistenie okolia školy zbieraním pohodených odpadkov a ich následné vytriedenie a umiestnenie do správnych kontajnerov.
 • Pozeranie dokumentárnych filmov a videí s tematikou odpady.
 • Zavedenie triedeného zberu odpadu, pokiaľ na škole nie je zavedený, prípadne jeho rozšírenie  o ďalšie druhy odpadu.
 • Zavedenie kompostovania v svojpomocne vyrobenom kompostéri alebo v plastovom kompostéri umiestnenom na školskom dvore.

Tipy pre samosprávy:

 • Zrealizujte obecné/mestské akcie bez odpadov.
 • Informujte obyvateľov o možnostiach znižovania množstva odpadu a jeho predchádzania na svojej webovej stránke. Využiť na to môžete našu webovú stránku https://nulaodpadu.sk/,  na ktorej nájdete množstvo informácií a tiež infografiky, kvízy a letáky, ktoré si môžete stiahnuť a zverejniť na svojom webovom sídle. Letáky nájdete tu.
 • Pripravte články do obecných novín, na obecný web alebo na sociálne siete, vzdelávacie relácie do obecného rozhlasu a televízie o predchádzaní vzniku odpadov.
 • Podporujte domáce a komunitné kompostovanie. Na našej stránke www.kompost.sk nájdete množstvo informácií a tiež letáky, ktoré si môžete stiahnuť a zverejniť na svojom webovom sídle. Letáky nájdete tu.
 • Propagujte používanie látkových plienok pre deti. Môžete pripraviť sadu látkových plienok a nohavičiek a darovať ich ako darček rodičom pri narodení dieťaťa.
 • Oslovte podniky nachádzajúce sa vo vašej samospráve s požiadavkou aby prijali opatrenia na zníženie množstva produkovaných odpadov, vhodnými stimulmi ich motivujte k prijatiu potrebných opatrení. Informujte ich o možnostiach a nájdite spolu vhodné spôsoby (napr. nahradenie nápojov v jednorazových obaloch v prevádzkach čapovanými nápojmi, nápojmi vo vratných opakovane použiteľných obaloch, propagovanie vody z vodovodu; nahradenie malých jednorazových produktov na kozmetiku v ubytovacích zariadeniach  bezodpadovými alternatívami a pod.).
 • Do všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom alebo do samostatného VZN, prijmite ustanovenia, ktorých cieľom bude znížiť produkciu odpadov v obci (napr. zákaz používania jednorazových produktov na všetkých verejných podujatiach).
 • Zaveďte množstvový zber zmesových komunálnych odpadov pre všetkých pôvodcov odpadov v obci. Množstvový zber preukázateľne prispieva k znižovaniu množstva komunálnych odpadov, pretože motivuje pôvodcov odpadov k zodpovednejšiemu správaniu.
 • Pokiaľ máte v obci zavedený triedený zber kuchynských BRO z domácností, tak prijmite opatrenia, ktoré zabránia aby sa do zbernej nádoby vhadzovali v plastových obaloch. Zabezpečte pre domácností k tomuto účelu napr. dostatok kompostovateľných vreciek. Predídete tým znečisteniu pôdy.
 • Usporiadajte prednášky a workshopy o predchádzaní vzniku komunálnych odpadov, kompostovaní a triedení komunálnych odpadov pre verejnosť, študentov a žiakov škôl. 
 • Iniciujte zriadenie bezobalovej predajne, podporte existujúce bezobalové predajne napr. ponúknutím priestoru, propagáciou, poskytnutím zľavy na prenájom priestorov.
 • Iniciujte a podporte prevádzku automatov na mlieko na území vašej samosprávy,  napr. poskytnutím priestoru na ich umiestnenie a poskytnutím pomoci s ich propagáciou.
 • Podporte používanie pitnej vody z vodovodu, napríklad vybudovaním pitných fontán, zabezpečením analýz vody z prameňov a ich sprístupnením pre verejnosť. Zaveďte program pitia vody z vodovodu na obecnom/mestskom úrade a vo všetkých obecných budovách a inštitúciách zriadených obcou. 
 • Zaveďte aj ďalšie opatrenia vo vašom obecnom/mestskom úrade a vo všetkých budovách a inštitúciách, ktorých správcom alebo zriaďovateľom je obec/mesto, napr.: opatrenia na zníženie množstva odpadu v kanceláriách (obojstranná tlač, opätovné použitie jednostranného papiera, používanie pohárov/hrnčekov namiesto plastových pohárov, používanie sypaného čaju namiesto čajových vrecúšok, používanie kávovarov bez kapsúl, minerálky v opakovane použiteľných sklenených obaloch namiesto v plastových fľašiach atď.) Nepotrebné, no funkčné elektronické zariadenia darujte na ďalšie použitie školám, neziskovým organizáciám alebo sociálne slabším občanom.
 • Usporiadajte akciu, kde naučíte svojich obyvateľov variť tak, aby vzniklo čo najmenej obalov, či odpadov z potravín alebo im predstavte recepty zo zvyškov z chladničky.
 • Zorganizujte burzu kníh, oblečenia, nábytku, náradia, elektroniky...
 • Iniciujte vznik požičovní a knižníc vo vašej samospráve.
 • Vytvorte vhodný priestor, napr. na vašom Zbernom dvore, kde zriadite Centrum opätovného použitia. Tam umožnite obyvateľom nosiť vybrané druhy vecí, ktoré už nepotrebujú a sú stále funkčné, či potrebujú drobné opravy. V pravidelných intervaloch tu organizujte Dni opravovania, kedy môžu obyvatelia doniesť svoje veci na opravu, či sa poradiť, ako ich opraviť.
 • Uplatňujte kritériá zeleného verejného obstarávania pri obstarávaní  tovarov, služieb a stavebných prác.
 • Vytvorte cirkulárnu mapu vašej samosprávy, na ktorej môžu obyvatelia nájsť bezobalové obchody, komunitné kompostoviská, požičovne, opravovne, krajčírstva, automaty na mlieko a pod.
 • Ak zabezpečujete stravovanie pre seniorov prostredníctvom školských jedální, umožnite im používať vlastné opakovane použiteľné obedáre namiesto jednorazových obalov.
 • Zapojte sa do programu Samosprávy bez odpadu. Je to prvý certifikačný program, ktorý povzbudzuje samosprávy k znižovaniu množstva nevytriedených odpadov.
 • Posúďte alebo si nechajte posúdiť efektívnosť triedeného zberu odpadov z domácností a zrealizujte opatrenia na zlepšenie zapojenia domácností do zberu a dosiahnutie lepších výsledkov.
 • Odmietajte používanie plastových podkladov, napr. plastových napodobením mulčovacej kôry pri stavbách „workoutových" ihrísk, plastové napodobeniny trávnika a hybridné trávniky. 

Tipy pre obchody / predajcov:

Obchody môžu znižovať množstvá odpadov a zároveň môžu motivovať zákazníkov k udržateľnému nakupovaniu a minimalizácii vzniku odpadu viacerými spôsobmi, preto prinášame pár tipov aj v tejto sfére:

 • Skontrolujte si či dodržiavate povinnosti v oblasti predchádzania vzniku odpadu, ktoré stanovuje legislatíva, napr.:
  ➡ Distribútor obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi, je povinný v mieste ich predaja distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa také nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na distribútora obalov, ktorý distribuuje tieto nápoje na predajnej ploche menšej ako 100 m2.
  ➡ Predajcovia musia spoplatňovať plastové tašky. Existuje len jedna výnimka, kedy je plastová taška poskytnutá zdarma, a to pri taške s hrúbkou steny do 15 µm (mikroténové vrecko), ktorá je poskytnutá z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami. Spoplatnené teda nie sú mikroténové vrecká použité napr. na zabalenie pečiva, ovocia, zeleniny, orieškov.
  ➡ Predajcovia, ktorí poskytujú plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, sú povinní poskytovať aj iné druhy tašiek.
  ➡Je zakázané uvádzať na trh SR jednorazové plastové výrobky ako napr. príbory, riady, slamky a iné uvedené v prílohe č. 7a časti B, zákona o odpadoch a výrobky z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky [7].
 • Zaraďte do svojej ponuky Zero Waste alternatívy k bežným výrobkom (napr. opakovane použiteľné odličovacie tampóny, vrecká na ovocie a zeleninu, nabíjacie batérie...), alebo rozšírte ich sortiment. Motivuje zákazníkov k tomu aby uprednostňovali tieto produkty, napr. odmeňte ich nákup prostredníctvom vernostných programov.
 • Informuje zákazníkov o možnostiach predchádzania vzniku odpadov pri nakupovaní. Využiť na to môžete informačné stánky, informačné plagáty, zvukové reklamy, webové stránky, sociálne siete a informácie umiestnené v letákoch. Vhodnými stimulmi ich podporte v tom, aby si prinášali vlastné tašky, vrecká a obaly na nákupy.
 • Zvážte zastavenie distribúcie tlačených reklamných letákov, propagujte letáky v elektronickej podobe.
 • Rozšírte sortiment nápojov v zálohovaných sklenených fľašiach.
 • Spolupracujte s miestnymi dodávateľmi aby sa minimalizovala doprava a množstvo obalového odpadu. Uprednostňujte lokálne produkty a rozširujte ich ponuku.
 • Snažte sa minimalizovať produkty, ktoré sú viacnásobne zabalené alebo ich obal je vyrobený z kombinovaných materiálov. Ponúkajte produkty s čo najmenším množstvom obalových materiálov.
 • Pravidelne organizujte vzdelávacie podujatia, napr. prednášky a workshopy pre zamestnancov o predchádzaní vzniku odpadu.
 • Podporujte a iniciujte projekty zamerané na znižovanie množstva odpadu.
 • Vykonajte akciu zameranú na zníženie odpadu z plastov a jednorazových produktov aspoň počas jedného dňa, napr. odstráňte z predajne jednorazové mikroténové vrecká a ponúknite zákazníkom opakovane použiteľné.
 • Dôkladne trieďte všetky odpady, ktoré vznikajú vo vašej prevádzke.
 • Zabráňte vyhadzovaniu potravín, napr. optimalizáciou zásobovania a skladovania produktov, poskytovaním zliav na produkty s ohrozenou zárukou, darovaním nepredaných potravín, ktoré sú stále vhodné na konzumáciu charitatívnym organizáciám.

EkoKomiksy

Komiksy, ktoré sa zaoberajú témou odpadov, minimalizácie odpadov, predchádzania vzniku. Oslovili sme výborných ilustrátorov a tí pre nás nakreslili 40 vtipných príbehov.

Ekokomiksy sú voľne dostupné v elektronickej forme a môžete si ich stiahnuť do vášho počítača alebo umiestniť na webovú stránku.

Ukážte sa

Ďakujeme za množstvo inšpiratívnych fotografií, ktoré ste nám zaslali. Museli sme ich anonymizovať, ale veríme, že i tak budú inšpiráciou pre ďalšie školy, organizácie či samosprávy. Veríme tiež, že skúsenosti či získané vedomosti nadobudnuté počas 2 týždňov sa odzrkadlia aj v trvalejších snahách o minimalizáciu odpadov a tým krajšie a zdravšie prostredie. A tiež, že o rok sa k nám pridáte znova a spoločne vymyslíme, ako ešte viac znižovať množstvo odpadov ;)

Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Nie je povinné uviesť. V prípade že toto pole necháte prázdne, nebude pri fotografii uvedené autorstvo.
Povinné uviesť. Toto pole nebude zverejnené.
Povinné uviesť. Toto pole nebude zverejnené.
Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám. Budú uchované v databáze tejto webovej stránky len pre účely kontaktovania autora ohľadom tejto konkrétnej fotografie.