Vodná stopa

Jeden obyvateľ Slovenska minie v priemere takmer 78 litrov vody na deň1. Toto je množstvo vody, ktoré míňame na varenie, pitie, upratovanie, hygienu a pod. Naša nepriama spotreba vody je však oveľa väčšia a často si to ani neuvedomujeme. Množstvo vody sa minie pri výrobe produktov, ktoré používame, či pri pestovaní plodín a chove zvierat, ktoré sú súčasťou našej potravy. Celkovej spotrebe vody – priamej a nepriamej - sa hovorí vodná stopa. (Vypočítajte si svoju vodnú stopu)

Vedeli ste napríklad, že najviac vody je potrebnej v živočíšnom priemysle? Na 1kg hovädzieho steaku treba až 15 415 litrov vody. Mäso patrí medzi potraviny, ktoré majú vodnú stopu najväčšiu. Pritom voda, ktorú priamo vypije dobytok tvorí len malú časť. Najviac vody sa míňa pri pestovaní potravy pre zvieratá v živočíšnom priemysle, najčastejšie ide o pestovanie sóje a kukurice, ktorá sa používa na kŕmenie dobytka. Vodnú stopu rôznych potravín si viete pozrieť aj tu.

Napriek tomu, že voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi, v mnohých častiach sveta je nedostatok kvalitnej, zdravotne nezávadnej pitnej vody vážnym a stále narastajúcim problémom.

Aj na Slovensku začíname mať dôvody k znepokojeniu: vplyvom odlesňovania a manažmentu vôd, ktorý nedostatočne zadržiava vodu v krajine, ale aj klimatických zmien zvýrazňujúcich extrémy v počasí, postihujú územie suchá, následkom ktorých je úbytok spodných vôd, nižšia produkcia v poľnohospodárstve. Pridáva sa k tomu aj znečistenie vôd, dôsledok intenzifikácie v poľnohospodárstve, zvyšovania produkcie odpadov a nesprávneho nakladania s nimi. Preto je potrebné vodu chrániť, nielen z hľadiska kvantity ale aj kvality.

Aj naše "nakladanie" s odpadmi má vplyv na znečistenie vôd. Mikroplasty sú už súčasťou aj tých najčistejších vôd, ktoré pijeme. Foto: geraldsimon00, pixabay.com

Tipy pre nižšiu spotrebu a ochranu vody

Pripravili sme pár tipov, ako spotrebu vody, priamu aj nepriamu, môže jednoducho znížiť každý z nás:

 • Uprednostňujme sprchovanie pred kúpaním, ušetríme až 2/3 vody.
 • Na sprchovanie používajme úsporné hlavice, ušetríme až 30% vody a energiu na jej ohrev.
 • Namontujme si pákové batérie, predídeme tým zbytočnému púšťaniu vody pre nastavenie tej správnej teploty.
 • Udržujme zariadenia v dobrom stave: Kvapkajúce kohútiky opravme - 10 kvapiek vody za minútu znamená asi 170 l vody za mesiac a viac ako 2000 l za rok. Ak nám uniká voda na splachovanie toalety, mesačne takto môže uniknúť až 3500 litrov.
 • Neumývajme riad pod tečúcou vodou, spotreba vody je minimálne trojnásobná.
 • Šetrime vodu pri splachovaní - pomocou úsporného splachovania, nastavenia plaváku v nádržke na nižšiu hladinu, vložením tehly alebo plnej fľaše s vodou do nádržky a pod... jednou z absurdností dnešnej plytvajúcej doby je, že záchody splachujeme pitnou vodou (každé spláchnutie 3 až 10 l) a to predstavuje jednu z najväčších spotrieb pitnej vody v našich domácnostiach. Zvážme splachovanie toalety úžitkovou vodu (dažďová, z potoka...), alebo vodou už použitou, zozbieranou z umývadla či vane.
 • Pri umývaní zubov nenechávajme pustenú vodu.
 • Pri praní sa snažme naplniť vždy plný objem práčky.
 • Nevylievajme odstátu vodu, môžeme ju použiť na polievanie kvetov.
 • Zachytávajme dažďovú vodu na polievanie rastlín.
 • Nekupujme umývačku riadu. Pri správnom ručnom umývaní riadu nespotrebujeme viac vody ako umývačka (cca 10 l) a predídeme tak strate energií a materiálov potrebných na výrobu samotnej umývačky.

Aby sme znížili znečisťovanie vôd:

 • Používajme ekologické čistiace prostriedky a prírodnú kozmetiku.
 • Splašky z domácností v žiadnom prípade nevylievajme do vodného toku!!! Ak nemáme zavedenú kanalizáciu, vybudujme si žumpu, alebo domácu čističku odpadových vôd.
 • Kuchynský olej nevylievajme do výlevky, zberajme ho do nádoby a odovzdajme na zberovom mieste.
 • Dôsledne trieďme odpady pre recykláciu.

Pre zníženie nepriamej spotreby sa riaďme tipmi:

 • Nakupujme veci z druhej ruky.
 • Znížme príjem živočíšnych produktov.
 • Pokazené veci sa pokúsme dať opraviť namiesto kúpy nových.
 • Uprednostňujme hromadnú dopravu.
V bežnej domácnosti vieme polovicu spotreby pitnej vody nahradiť vodou úžitkovou - dažďovou, alebo vodou z potoka.

Vedeli ste?

 • Každý rok sa do oceánu dostane viac ako 8 miliónov ton plastov. To je ako keby sa do mora každú minútu vyklopilo plné nákladné vozidlo plastového odpadu. Plasty tvoria až 80 percent všetkého odpadu v moriach.
 • Až 51 biliónov mikročastíc plastov - 500-krát viac ako je v našej  galaxii hviezd - znečisťuje oceány a moria.
 • Podľa niektorých odhadov pri rýchlosti, s akou vyhadzujeme produkty  z plastov, ako sú fľaše, tašky a tégliky na jedno použitie bude do roku 2050 v oceáne viac plastov než rýb.
 • Plastový odpad zabíja každý rok až milión morských vtákov, 100 tisíc morských cicavcov, morských korytnačiek a nespočetné množstvo rýb.2
 • V žalúdku mŕtveho vorvaňa tuponosého, ktorého telo vyplavilo na  morský breh v národnom parku v Indonézii, sa našlo takmer šesť  kilogramov plastového odpadu. Medzi odpadkami bolo 115 plastových   pohárov, štyri plastové fľaše, 25 sáčkov a napríklad aj pár gumených  sandálov.3
 • V roku 2018 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v spolupráci s rybármi, dodávateľmi, ochranármi či dobrovoľníkmi vyzbieral viac ako 700 ton odpadu z čoho takmer polovicu tvoril plastový odpad, najmä PET fľaše. Náklady na odstránenie a likvidáciu odpadu predstavovali takmer 400 tisíc €.4
 • Každý rok skončí vo vodnej nádrži Ružín až 1000 ton odpadu.5

Zdroje: 

1. https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=441
2. http://www.osn.cz/fakta-o-znecisteni-mori-a-oceanu/
3. https://www.enviroportal.sk/clanok/indonezia-v-zaludku-mrtveho-vorvana-nasli-takmer-sest-kil-plastoveho-odpadu
4. https://www.svp.sk/wp-content/uploads/2013/04/TS_2019_01_25_Zne%C4%8Distenie-vodn%C3%BDch-tokov-a-n%C3%A1dr%C5%BE%C3%AD-plastami-stoj%C3%AD-ro%C4%8Dne-st%C3%A1tis%C3%ADce-eur-1.pdf
5. https://www.enviroportal.sk/clanok/kosice-vodna-nadrz-ruzin-je-opat-plna-odpadu