Po akcii je čisto, na zemi sa neváľajú žiadne plastové poháre a taniere aj so zvyškami  jedla skončili v komposte.
Nie veľmi častý obraz po skončení festivalu, no predstavte si, že je to predsa len možné. A už aj na Slovensku máme prvé lastovičky, ktoré sa snažia k prostrediu, kde organizujú svoju akciu správať šetrne a nenechať po sebe na mieste konania žiaden odpad, respektíve neprispieť ním výdatne na najbližšiu skládku odpadov, či do spaľovne.

Umožnime návštevníkom triediť odpady, nádoby na odpad umiestnime v dostatočnej blízkosti.Foto: pixabay.com

Prečo?

Okrem toho, že ekologickým prístupom pri organizovaní vašej akcii šetríte životné prostredie, prírodné zdroje, vychovávate návštevníkov akcie, aby zmýšľali ekologickejšie, robíte si takýmto štýlom napríklad aj reklamu vášho environmentálne zodpovedného postoja, vytvárate krajšie prostredie pre podujatie.
 Využite fakt, že vaša akcia je ekologická a postavte na tom svoju reklamu.

Ako?

Neexistuje  univerzálny návod. Vždy sa jedná o hľadanie dobrých a zvládnuteľných ciest, ako dopad konanej akcie na životné prostredie zmenšiť.  Tu je niekoľko rád, ktorými sa pri organizovaní akcie môžete inšpirovať.
Niektoré body sú spoločné pre interiérové akcie (semináre, školenia, konferencie), niektoré sú špecifické pre veľké exteriérové podujatia (festivaly, slávnosti).

Návod na zorganizovanie eko-podujatia

 • Nepoužívame jednorazové plastové riady, uprednostníme napríklad kompostovateľné  taniere a príbor, nepoužívame jednorazové utierky.
 • Používame vratné poháre (spoplatníme ich nevrátenie), neponúkame vodu v plastových fľašiach, uprednostníme vodu z vodovodu (ak je k dispozícií).
 • Vyzveme návštevníkov, aby si doniesli vlastný riad a vytvoríme miesta na jeho umytie ekologickými prostriedkami, ak je to možné.
 • Nepoužívame samostatné balenia (cukor, káva, smotana atď.), nakupujme na akciu väčšie balenia, prípadne bezobalovo, uprednostňujeme lokálne produkty, nakupujeme len nevyhnutné veci – v bio kvalite,  fair-trade, bez palmového oleja.
 • Radšej si požičiavame a zdieľame.
 • Triedime aspoň základné zložky odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, bioodpad) a zabezpečujeme, aby boli komodity vytriedené správne.
 • Biologický odpad napríklad tvorí obrovský podiel z celkového odpadu na festivaloch a je tretím najväčším prispievateľom emisií skleníkových plynov, keď je ukladaný na skládky a hnije tam. Uvoľňuje sa metán, ktorý je zodpovedný za všeobecne známy skleníkový efekt. Ak sa však tento odpad skompostuje, vznikne hnojivo, ktoré je nášmu prostrediu užitočné. Žiaľ, málokto dôsledne triedi na svojej akcii práve túto zložku odpadu.

Doprava,  propagácia  a osveta

 • Propagujeme akciu hlavne nehmotne (rádio, internet), plagáty tlačíme iba v nevyhnutnom počte na recyklovaný papier netoxickými farbami
 • Nabádame návštevníkov, aby zdieľali dopravu na podujatie, vyberieme ideálne miesto s dobrou dostupnosťou verejnou dopravou
 • Poskytujme priestor pre ekologické a spoločensky prospešné organizácie
Zabezpečme pracovníkov, ktorí sa budú starať o nakladanie s odpadom, o udržiavanie poriadku na akcii.

KDE sa to na Slovensku už darí?

 • Pohoda (letisko Trenčín) je jediný festival v strednej Európe, na ktorom sa triedi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a dokonca sa priamo v areáli kompostuje, vrátane všetkých príborov a obalov, v ktorých sa podáva jedlo. Predchádzajú tiež  vzniku plastového odpadu vďaka spoplatneným vratným pohárom,  zabezpečujú dostatočný počet košov na separáciu pre návštevníkov, motivujú predávajúcich, šíria osvetu o predchádzaní vzniku odpadu - zabezpečili používanie biologicky rozložiteľných pohárov, obalov, servítok. Darí sa im spracovať odpady svojpomocne (kompostovaním priamo na festivale), snažia sa naučiť návštevníkov stravovať sa zodpovedne a teda neplytvať potravinami. Pohoda už niekoľko rokov triedi plasty, papier (sklo sa v rámci festivalu nesmie používať, takže sa netriedi) a už tretí rok sa pivo čapuje do zálohovaných plastových pohárov (nevznikne tak množstvo pohádzaných plastových pohárov po zemi ).
  Ako jediný festival na Slovensku  Pohoda kompostuje kuchynský odpad v elektrickom kompostéri priamo na mieste jeho vzniku a to počas trvania festivalu. A teda stánky s občerstvením aj návštevníci triedia svoj kuchynský odpad a nespotrebované zvyšky z jedla do nádob na biologicky rozložiteľný odpad, a ten následne putuje na spracovanie do elektrického kompostéra, kde sa spracuje na kompost v priebehu 24 hodín.
  V roku 2017 sa na POHODE spracovalo približne 1,7 tony bioodpadu a z toho vzniklo 170kg kompostu. Organizátori plánujú použiť vzniknutý kompost na zapracovanie do pôdy na mieste, kde každoročne vyrastajú slnečnice  - aj veľké festivaly takto môžu elegantne vyriešiť svoj problém s odpadom, či využiť ho vo svoj prospech a popri tom aj vzdelávať svojich návštevníkov. Za tento prístup bol festival v januári 2018 ocenený aj prestížnou európskou cenou.