Poznámka: Táto stránka vznikla v roku 2019 na podporu zavedenia zálohovania nápojových obalov. To sa podarilo zaviesť od 1. januára 2022 a úspešne funguje. Podľa viacerých správ sa výrazne znížilo znečistenie prostredia týmito obalmi.

Čo je zálohovanie?

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek, presnejšie zálohovanie jednorazových nápojových obalov je odovzdávanie obalov z nápojov, ktoré sme zakúpili, naspäť do predajní, ktoré nám pri vrátení obalu vyplatia peňažnú čiastku podľa počtu obalov (podobne ako do obchodov vraciame sklenené fľaše od minerálok, piva, sirupov a pod.). Doteraz sa obaly z nápojov triedili pre recykláciu, napriek tomu končí veľké množstvo týchto obalov v prírode a predstavuje tak znečistenie, s ktorým si príroda neporadí. PET fľaše a plechovky lemujú cesty, turistické chodníky, brehy riek a vodných nádrží, napr. len z vodnej nádrže Ružín vodohospodári za jeden rok odstránia takmer 1000 ton odpadu (náklady cca 70000 €), z čoho veľkú časť tvoria práve PET fľaše. Nápojové obaly tvoria až tretinu objemu voľne pohodených odpadov v prostredí2.

Pri súčasnom systéme triedeného zberu sa vyzbiera približne 62 % PET fliaš uvedených na trh v SR1. Zvyšok, čo je takmer pol miliardy fliaš, je vyhodený na skládky, spálený v spaľovniach a odhodený v prostredí. Spotreba nápojov pritom stúpa ročne o 4 %3, dopyt po PET obaloch rastie za poslednú dekádu o cca 7% ročne4.

Podľa skúseností z krajín, kde zaviedli zálohovanie obalov už pred rokmi, tento krok výrazne zníži množstvo PET fliaš či plechoviek v prírode. Najefektívnejšie systémy vyzbierajú až 97 % nápojových obalov1. Teda takmer všetky takéto obaly by namiesto toho, aby skončili ako odpad znečisťujúci naše životné prostredie, boli odovzdané v predajniach a následne zrecyklované.

Avšak, niektorí aktéri, zväčša obchodníci spochybňujú zálohovanie a snažia sa ho blokovať. Majú obavy z poklesu tržieb a preto sa snažia argumentovať rôznymi nepravdami.

Sme však presvedčení, že tak ako v iných krajinách, kde zálohovanie obalov úspešne funguje, aj na Slovensku sa nám podarí prekonať počiatočné problémy so zavedením tohto systému. Odmenou nám budú čistejšie okolielesy, v ktorých sa nebudú povaľovať odhodené PET fľaše či plechovky, rieky a jazerá, ktoré nebudú pokryté tonami plastových fliaš.

Ministerstvo životného prostredia spustilo kampaň #zazalohovanie, ku ktorej sa (Priatelia Zeme - SPZ) radi pridávame a veríme, že tentokrát (zálohovanie sa Priatelia Zeme spolu s ďalšími organizáciami snažili presadiť v minulosti už viackrát) ministerstvo nepoľaví a zálohovanie nápojových obalov bude skutočne zavedené.

Fakty o prínosoch zálohovania

 1. Zálohovanie znižuje odhadzovanie nápojových obalov až o 95 %, čo sa významne prejaví na znížení znečistenia krajiny nezákonne pohodeným odpadom.
 2. Vyzbiera sa viac čistejšej suroviny a priblížime sa k obehovému hospodárstvu.
 3. Odstráni sa krížové financovanie triedeného zberu.
 4. Nakladanie s nápojovými obalmi zaplatia tí, ktorí ich používajú, čo je spravodlivé.
 5. Zlepší sa evidencia nápojových obalov.
 6. Zálohovanie nezlikviduje v súčasnosti zavedený triedený zber plastov, naopak, v zberových nádobách sa uvoľní priestor pre triedenie iných druhov plastov.
 7. Zavedenie zálohovania nezruinuje obchodníkov. Tí si to samozrejme započítajú do nákladov. Pre spotrebiteľa sa podľa prepočtov zvýši cena o 1,1 centa na fľašu.

Podrobne o jednotlivých bodoch si môžete prečítať na stránkach organizácie CEPTA, alebo na stránke na podporu zálohovania, ktorú spustilo Ministerstvo životného prostredia. Na tejto stránke si taktiež môžete prečítať o mýtoch o zálohovaní.

Zapojte sa aj Vy, vyjadrite podporu zavedeniu zálohovania

Keďže už z minulosti máme skúsenosti s tým, že vplyv rôznych záujmových skupín zablokoval zavedenie zálohovania, myslíme si, že je veľmi dôležitý tlak verejnosti. Ukážme, že nám nie je jedno, ako sa znečisťuje naše životné prostredie PET fľašami, plechovkami:

Čo ešte môžeme urobiť?

 1. Prestaňme používať PET fľaše, plechovky. Uprednostnime vodu z vodovodu, naberajme si vodu z prameňov, ktorých máme na Slovensku vyše 1000.

 2. Ak už kupujeme balenú vodu, uprednostnime vodu vo vratných sklenených fľašiach. Na rozdiel od plastových fliaš, ktoré je potrebné najprv zrecyklovať (teda rozrdviť a vyrobiť novú fľašu), sklenené vratné fľaše sa len vyčistia a sú pripravené na naplnenie. Priemerne sa takto sklenená vratná fľaša použije približne 40-krát. Vratné fľaše majú povinnosť ponúkať obchody nad 200 m2.

 3. Kontrolujme obchody: ak obchod v našom okolí, ktorý má nad 200 m2 neponúka nápoje vo vratných obaloch, upozornime ich na túto povinnosť. Najprv je však potrebné zistiť, či takéto nápoje vo vratných obaloch existujú na trhu SR a či daný obchod predáva tieto druhy nápojov v obaloch na jedno použitie.

 4. Ak nájdeme čiernu skládku, nahlásme ju na príslušnom Okresnom úrade, odbore starostlivosti o životné prostredie. Pre nahlásenie môžete využiť tento formulár.

 5. Ak máte skúsenosti so zálohovaním z iných krajín, pošlite nám ich, krátky popis, ako a či to funguje, fotografie na somzazalohovanie@priateliazeme.sk.

 6. Ak máte suseda, o ktorom máte pocit, že by sa mu zišli informácie o znečisťovaní prírody jednorazovými nápojovými obalmi, stiahnite, vytlačte a vložte mu do schránky leták o zálohovaní.

Galéria

Chceme čistejšie rieky a jazerá!

Chceme čistejšie rieky a jazerá!Foto: geraldsimon00, pixabay.com

Chceme čistejšie lesy, krajinu!

Chceme čistejšie lesy, krajinu!

Chceme čistejšie prostredie!

Chceme čistejšie prostredie!Foto: Pohľad do budúcnosti? Martina Špániková, www.mladireporteri.sk

Nechceme preplnené nádoby na odpad!

Obaly od nápojov zaberajú veľký objem a nádoby na zber komunálneho odpadu sú nimi často preplnené.

V odpadových košoch

Posuňte šípkou doľava a doprava, nech vidíte rozdie medzi systémom bez zálohovania jednorazových nápojových obalov a systémom keď sa zálohuje :)

Foto: Richard Medal, cea.sk

Kde už riešia zálohovanie?

Pridajme sa aj my ku krajinám, ktorým nie je znečistenie prírody ľahostajné...

Zdroje:

1 http://www.minzp.sk/files/iep/skutocna_cena_zalohy.pdf
2 http://www.cepta.sk/documents/Zalohovanie/Analyza%20litteringu%20v%20SR%202005-vysledna%20sprava.pdf
3 https://www.startitup.sk/slovaci-neprestavaju-kupovat-plasty-dopyt-po-balenych-vodach-vzrastol-o-niekolko-percent/
4 http://www.ochranari.sk/systemy-nakladania-s-pet-flasami-v-niektorych-europskych-krajinach

Túto výzvu realizujú Priatelia Zeme – SPZ v rámci projektu "Ako najlepšie implementovať Balíček novej odpadovej legislatívy EU pre obehové hospodárstvo do legislatívy štátov V4 (Česka, Poľska, Slovenska a Maďarska)" podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. 

Pošlite nám fotografiu

Určite ste už videli a odfotili krajinu znečistenú PET fľašami, či inými nápojovými obalmi. Pošlite nám túto fotografiu a my ju pridáme do galérie na tejto stránke. Nech aj odporcovia zálohovania vidia, čo spôsobuje doterajší systém nakladania s týmito obalmi.

Fotografie od vás:

V lese nad dedinou... západné SlovenskoFoto: Lukáš Poláček
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Nie je povinné uviesť. V prípade že toto pole necháte prázdne, nebude pri fotografii uvedené autorstvo.
Povinné uviesť. Toto pole nebude zverejnené.
Povinné uviesť. Toto pole nebude zverejnené.
Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám. Budú uchované v databáze tejto webovej stránky len pre účely kontaktovania autora ohľadom tejto konkrétnej fotografie.