Patríte ku fajčiarom alebo odporcom cigariet? Čo urobíte s ohorkom z cigarety keď ju dofajčíte? Častokrát sa stretávame s názorom, že sa ohorky v prírode rozložia. Je to pravda? V nasledujúcom článku sa zameriame na problém odpadu z cigariet.

Cigaretové ohorky patria k najčastejším odpadom, ktoré môžeme nájsť len tak pohodené na ulici. Sú doslova všade. Na chodníkoch, trávnikoch, na zastávkach, pod lavičkami atď. Veľa ľudí vôbec nerozmýšľa a ohorok z cigarety len tak zahodí na zem – automaticky. Prečo je zahadzovanie ohorkov stále spoločnosťou tolerované? Boli by sme rovnako zhovievaví, ak by sme videli ako niekto podobne ako ohorky vyhodí na zem fľašu?

Celosvetovo fajčiari kupujú každý rok zhruba 6,5 ​​bilióna cigariet. To je 18 miliárd každý deň. Zatiaľ čo väčšina z obsahu cigarety a papierového obalu sa pri fajčení rozpadne, nie všetko zhorí. Zostávajú bilióny cigaretových filtrov, z ktorých iba jedna tretina je odhodená do koša. Zvyšok končí pohodených na chodníkoch, v tráve a pod oknami. [1] 

Pred panelákom...

Nebezpečné pre životné prostredie

Ohorkom z cigariet trvá až 10 rokov kým sa v prírode rozložia na mikroplasty a nanoplasty, ktoré sú v súčasnosti veľký globálny  problém.  To však nie je najhoršie. Použité cigaretové filtre sú plné toxínov, ktoré sa môžu vylúhovať do pôdy a do vodných tokov a poškodzujú živé organizmy, ktoré s nimi prichádzajú do styku. Väčšina vyhodených filtrov obsahuje aj kúsky tabaku, ktorý  znečisťuje naše prostredie nikotínom, ktorý je jedovatý.  [2]

Podľa novej štúdie nedopalky v tráve a pôde môžu poškodiť rast rastlín v okolí. Štúdia, ktorú viedla Anglia Ruskin na Univerzite v Cambridge v Anglicku, zistila, že cigaretový ohorok môže obmedziť klíčenie alebo vývoj rastlín. Podľa štúdie, ktorá bola uverejnená v časopise Ecotoxicology and Environmental Safety, cigaretové nedopalky znižujú klíčivosť trávy o 10 percent a ďateliny o 27 percent a dĺžku výhonku o 13 percent a 28 percent. [3]

 Cigaretové filtre boli navrhnuté tak, aby absorbovali niektoré toxíny v cigaretovom dyme a zbierali tuhé častice známe ako decht. Sú tiež určené na to, aby zabránili vstupu tabaku do úst fajčiara. Väčšina cigaretových filtrov obsahuje jadro acetátu celulózy (plast) a dve vrstvy obalu, ktoré sú vyrobené z papiera a / alebo umelého hodvábu. Vlákna z acetátu celulózy v cigaretovom filtri sú tenšie ako šijacia niť a jeden filter obsahuje viac ako 12 000 týchto vlákien. Do cigaretového papiera  sa pridávajú chemikálie na reguláciu rýchlosti horenia a uhličitan vápenatý, ktorý sa pridáva ako bielidlo, čiastočne na vytvorenie atraktívneho popola, keď cigareta horí. [2]

Nebezpečné pre ľudí a zvieratá

Pri pestovaní tabaku ale aj pri výrobe cigariet sa používa množstvo chemikálii, napríklad  pesticídy, herbicídy, insekticídy, fungicídy a rodenticídy, ktoré sa môžu nachádzať aj v hotovej cigarete. Prostredníctvom dechtu a dymu z cigariet môže uvoľniť do ovzdušia viac ako 4000 chemikálií, ako napríklad oxid uhoľnatý, kyanovodík, oxidy dusíka,  polycyklické aromatické uhľovodíky, amoniak, acetaldehyd, formaldehyd, benzén, fenol, argón, pyridíny a acetón, z ktorých u viac ako 50 je známe, že sú pre ľudí karcinogénne. [4]

Ohorky z cigariet ohrozujú zvieratá na celom svete. Ľahko si ich zmýlia s potravou. Ohorky obsahujú taktiež množstvo toxických látok, ktoré sú nebezpečné ako pre živočíchy, tak aj pre vodné organizmy. V štúdii „Toxicita ohorkov cigariet a ich chemických zložiek na morské a sladkovodné ryby“ vedci odobrali vzorky v meste Cambridge. Na niektorých miestach, kde sa vzorky odoberali sa nachádzalo až 128 vyhodených cigaretových ohorkov na 1m². Štúdia potvrdila, že cigaretové ohorky sú škodlivé pre sladkovodné, aj pre morské ryby.

Kvôli  poškodzovaniu životného prostredia cigaretovým odpadom a dymom, ktorý sa pri ich fajčení uvoľňuje, vyvíjajú niektorí aktivisti tlak na zákaz plastových cigaretových filtrov. Až 90 % všetkých cigariet, ktoré sa vo svete vyrobia majú filter, čo predstavuje ročne vyše milióna ton plastu. Na základe toho by mohli pravidlá EÚ prinútiť tabakový priemysel, aby financoval čistenie cigaretových ohorkov v Európe. V mestách po celom svete sa začali ďalšie iniciatívy vrátane dodatočných daní z cigariet za čistenie a pokút. V minulom roku Európsky parlament schválil návrhy, ktoré by znamenali, že členské štáty do roku 2025 odstránia 50 % plastu z cigaretových filtrov. Do roku 2030 by sa od nich malo vyžadovať, aby odstránili 80 %. Zástupcovia tabakového odvetvia ich však odmietli a namiesto toho sa rozhodlo, že tabakový priemysel bude zodpovedný za zníženie odpadu z cigariet. Toto sa bude realizovať prostredníctvom kampaní, verejných popolníkov a štítkov na cigaretových balíčkoch, ktoré podrobne opisujú vplyv plastu vo filtroch na životné prostredie. [5]

Ohorky predstavujú riziko aj pre deti. Často ich vidíme pohodené na ihriskách a iných miestach kde sa zdržiavajú aj malé deti, ktoré ich môžu prehltnúť. 

Nedostatočne zhasnuté cigarety môžu spôsobiť požiare, najmä keď je sucho, alebo keď je zapálený ohorok vyhodený do koša.   

Čo môže každý z nás spraviť?

  • Prestaňme fajčiť
  • Nekupujme cigarety s plastovým filtrom, ale šúľajme si cigarety bez filtra, prípadne s prírodnými filtrami (bavlna, papier)
  • Neodhadzujme dofajčené cigarety na zem
  • Nosme si so sebou prenosný popolník, pre prípad, že nebudeme mať v blízkosti odpadkový kôš
  • Informujme svoju rodinu, kamarátov, známych a susedov o tom, prečo by sa cigaretové ohorky nemali zahadzovať na zem
  • Vytvorme pri vchode do bytovky, v práci malé odpadkové koše určené na ohorky
  • Keď uvidíme niekoho odhodiť ohorok na zem, upozornime ho na to, že sa to robiť nemá a že sa ohorok v prírode nerozloží
  • Žiadajme väčšiu kontrolu v mestách
  • Navrhnime mestám/obciam kreatívne riešenia problému s ohorkami
Riešenie hravou formou: hlasujte cigaretovým ohorkomZdroj: https://bratislava.dnes24.sk/zaujimavy-kontajner-na-spaky-udrzi-cistotu-na-zastavke-351224