Čo mám urobiť s použitým olejom z kuchyne?

Článok
23.06.2020

V niektorých domácnostiach na Slovensku sa použitý jedlý olej ešte stále vylieva do kanalizácie, čo je však zakázané a hrozí za to pokuta. Pritom je použitý olej možné plnohodnotne využívať pri výrobe plastov či biopalív. Preto by sme mali olej zberať a odovzdávať pre následnú recykláciu.

Na Slovensku je zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností klasifikovaný ako povinný triedený zber. To znamená, že každá obec a mesto musí mať pre obyvateľov vytvorené podmienky na ich zber. Zákon nestanovuje podmienky zberu, takže jednotlivé obce si plnia túto povinnosť rôznymi spôsobmi. Niektoré ich zbierajú priamo z domácností, iné umožňujú obyvateľom doniesť jedlé oleje na zberný dvor a sú obce, ktoré majú nádoby na zber olejov v rámci kontajnerových stojísk napr. na sídliskách. Zber použitých jedlých olejov vykonávajú aj niektoré súkromné spoločnosti, napr. sieť čerpacích staníc Slovnaft.

Prečo olej nevylievať do odtokov?

Olej zanáša a v niektorých prípadoch až upcháva kanalizáciu, láka hlodavce a spôsobuje problém aj pri čistení odpadových vôd. 

Rastlinný olej ale aj živočíšne tuky rozptýlené vo vode poškodzujú ryby, vtáky, cicavce a iné druhy zvierat. Zvieratá, ktoré sú potiahnuté živočíšnymi tukmi alebo rastlinnými olejmi, môžu uhynúť na podchladenie, dehydratáciu, hnačku alebo vyhladovanie. Môžu sa tiež utopiť alebo stať sa obeťou predátorov. Ryby a iné vodné organizmy sa môžu udusiť v dôsledku vyčerpania kyslíka spôsobeného rozliatymi živočíšnymi tukmi a rastlinnými olejmi vo vode. Únik živočíšnych tukov a rastlinných olejov do vody má rovnaké alebo podobné ničivé účinky na vodné prostredie ako ropné oleje. [1]

Ako zberať kuchynský olej?

Nech zber prebieha akýmkoľvek spôsobom, vždy musíme dodržať nasledovný postup – olej zbierame do suchých a čistých PET fliaš (najlepšie priesvitných), alebo originálnych obalov, ktoré sa dajú bezpečne uzavrieť. Do fliaš nalievajme olej až po jeho vychladnutí. Snažme sa o to, aby bol olej bez zvyškov potravín. Dobre uzavretú fľašu s použitým kuchynským olejom odovzdáme na zbernom mieste (podľa systému, ktorý je zavedený v tej-ktorej obci.

Čo môžete urobiť Vy:

 1. Informujte sa na vašom obecnom/mestskom úrade u pracovníka, ktorý ma na starosť problematiku odpadov, aký je systém zberu použitých jedlých olejov z domácností a kam ho môžete odovzdať. Informácia by mala byť zverejnená aj na webových stránkach obce. Každá obec je podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácností. V prípade, že máte systém zberu opotrebovaných olejov v obci/meste zavedený, stačí sa vám do systému zapojiť. V prípade, že systém zberu v obci/meste zavedený nemáte, nasleduje krok č. 2, 3 a 4.
   
 2. Napíšte na váš obecný/mestský úrad alebo oslovte vašich poslancov obecného/mestského zastupiteľstva a vyzvite ich, aby zabezpečili zber alebo aspoň zriadili miesto na zber použitého oleja vo vašej obci/meste. 
   
 3. Odovzdajte použitý kuchynský olej súkromným spoločnostiam, ktoré ho zbierajú. Takou spoločnosťou je napríklad Slovnaft a Kaufland. Mapu čerpacích staníc, ktoré zbierajú použitý kuchynský olej nájdete na tejto stránke: https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/predajne/zber-pouziteho-kuchynskeho-oleja/

  Mapka predajní Kauflandu, kde je možné odovzdať olej

   
 4. Vo výnimočných prípadoch môžete v úplne malých množstvách použitý jedlý olej kompostovať aj na domácom kompostovisku (na 1m3 kompostovaného materiálu maximálne 1 dcl použitého oleja ročne). Olej je nevyhnutné dôkladne zmiešať so savým materiálom (slama alebo piliny). Takýto kompost je potrebné mať zakrytý  proti dažďu, aby sa úplne predišlo vyplaveniu oleja do pôdy.
   
 5. Po preliatí a precedení oleja do fľaše panvicu alebo pekáč poriadne vytrite papierovou utierkou a až tak ich začnite umývať.
   
 6. Oboznámte svojich blízkych, známych, kolegov, spolužiakov atď. so správnymi spôsobmi nakladania s použitými olejmi.

 

[1] https://archive.epa.gov/emergencies/content/learning/web/html/vegoil.html

Cieľová skupina: 
Kľúčové slová: 
Témy: