Tisíce ton odpadu

Koncom októbra a začiatkom novembra prichádza na cintoríny viac ľudí ako obvykle aby si zaspomínali na svojich blízkych, upratali a ozdobili ich hroby. V tomto období a následujúcich pár týždňov narastá množstvo odpadu na cintorínoch. Kontajnery aj miesta okolo nich sú plné plastových kytíc a ďalšieho odpadu z takmer 850 000 hrobových miest na Slovensku. Tento odpad väčšinou končí namiesto recyklácie "pochovaný" na skládkach odpadu. Triedený zber odpadov na cintorínoch je totiž zavedený len v niektorých väčších mestách. V obciach je zavedený triedený zber na cintoríne skôr výnimkou. Tisíce ton odpadu takto zvyšujú samosprávam náklady na odpadové hospodárstvo, ktoré sa premietnu aj do poplatkov za odpad pre občanov. Tisíce ton vyhodených surovín, ktoré mohli byť opätovne premenené na sklo, plasty, či kompost.

Vence či kytice sú často zmesou rôznych materiálov, ktoré je problematické vytriediť a recyklovať.

Tipy pre menej odpadu z cintorínov

Prinášame vám pár tipov ako znížiť množstvo odpadu v čase Pamiatky zosnulých, ktoré však môžeme využívať počas celého roka.  

  • Nekupujme umelé kvety a kytice. Skladajú sa z rôznych druhov materiálov vďaka čomu sú nerecyklovateľné. Namiesto nich môžeme na hroby svojich blízkych uložiť prírodné ozdoby alebo živé kvety z vlastnej záhrady, od lokálneho predajcu kvetín alebo sušené kvety. Vyberajme také kvety, ktoré nie sú zabalené. Po ich zvädnutí ich môžeme skompostovať. Vhodné sú aj viacročné kvety v črepníkoch, ktoré po odkvitnutí nechajme prezimovať napr. v pivnici a môžeme ich tak použiť zasa o rok. Na vhodne upravenom hrobovom mieste môžeme pestovať kvetinový záhon.
  • Sviečku uložme do malého skleneného kahanca, ktorý po vyhorení sviečky nevyhadzujme, ale opakovane ho použime vymenením náplne.  Myslime na to už pri kupovaní kahancov a vyberajme také, v ktorých sa dajú meniť náplne. Alebo ako kahance použime vlastné nádoby, opätovne používané. Nepreháňajme to zbytočne s počtom sviečok a ich veľkosťou. 
  • Nekupujme vázy, črepníky a ozdoby, ktoré sú vyrobené z keramiky či porcelánu. Ak sa rozbijú, nedajú sa recyklovať. Uprednostnime radšej sklenené, sklo je možné recyklovať donekonečna. 
  • Odpad, ktorý vznikne dôkladne vytrieďme. Ak na cintoríne chýbajú nádoby na triedenie odpadu, zoberme si odpad so sebou a zahoďme ho do nádoby do akej patrí. Žiadajme zavedenie triedeného zberu na cintoríne od zástupcov obce/mesta.

Okrem tipov ako na osobnej úrovni prispieť k zníženiu množstva odpadov z cintorínov je veľmi dôležité, aby sme vyžadovali aj "systémové" zmeny:

  • Oslovme zástupcov samosprávy, ktorá nemá na cintoríne zavedený triedený zber odpadov.
  • Povedzme predajcovi na trhu, že živé vence bez použitia plastových ozdôb sú nielen krajšie, ale aj lepšie pre životné prostredie.
  • Dajme vedieť známym, že uctiť si pamiatku zosnulých môžeme aj bez vytvárania odpadov...
Hrobové miesto s trvalými nenáročnými rastlinami a drevinami.

Prírodné cintoríny

V snahe znížiť množstvo odpadov a tým obmedziť negatívne vplyvy pochovávania na životné prostredie vznikajú vo svete, ale aj na Slovensku prírodné cintoríny. Tejto téme sa venuje organizácia Živica vo svojich projektoch Záhrada spomienok a Funebra. 

Prvým prírodným cintorínom bola Záhrada spomienok vo Zvolene. Následne vznikli prírodné cintoríny aj v Bratislave a v Košiciach. 

Spôsob pochovávania na týchto cintorínoch má jasne stanovené podmienky, ako napr. zákaz niektorých predmetov, ktoré nie sú z biologicky rozložiteľných materiálov – umelé sviečky, kahance, umelé kvety a vence, fotografie, vázy a podobne. 
Viac o prírodných cintorínoch sa dočítate na www.funebra.sk.