Informácie o znečisťovaní prírody sa dajú podať v online podobe aj hravejšou formou. Pripravili sme pre vás sadu kvízov nielen pre voľný čas. Kvízy môžeze využiť aj vo vyučovacom procese. Sú automaticky vyhodnocované, takže žiaci sa dozvedia kde urobili chybu a môžu si kvízy skúšať až dovtedy, kým ich neurobia na jednotku :)

Ďalšie "komiks" skladačky: >>> o kompostovaní biologických odpadov, >>> o nekupovaní balenej vody a pití vody z prameňov, >>> o opravovaní pokazených vecí a znovupoužívaní, >>> o používaní plátených tašiek, >>> o triedení odpadov a zálohovaní obalov,

Skladačky s infografikami: >>> kam putujú odpady z Európy?

Skladačky s infografikami: >>> A

Skladačky s infografikami: >>> B

Skladačky s infografikami: >>> kviz

Skladačky s infografikami: >>> Tajnička