environmentálna výchova

Zoznam zapojených škôl

  1. Obchodná akadémia, Polárna 1,040 12, Košice, http://www.polarka.sk/
     
  2. Gymnázium, Poštová 9, 04252 Košice, www.gympos.sk
     
  3. Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, http://www.ekgym.sk/ekgym/web/sk/index.jsp
     

Výber časti stránky: 

Stránky