Trvaloudržateľné vzdelávanie v oblasti ochrany klímy a prírodnýc

PROJEKT: Trvaloudržateľné vzdelávanie v oblasti ochrany klímy a prírodných zdrojov prostredníctvom prevencie vzniku znečistenia

Dátum začiatku: 
29.09.2008
Dátum konca: 
30.06.2011
Stav projektu: 
ukončené projekty
Telo textu: 

Ciele projektu:

  1. Zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti, hlavne mládeže o problematike klimatických zmien, prírodných zdrojov a vzťahu k spotrebe, odpadom.
    Ekovýchova bude zameraná na vnímanie vzťahu klimatických zmien a úbytku prírodných zdrojov či ekosystémov a odpadov, životného štýlu.
  2. Zabezpečiť a zrealizovať ekovýchovu tak, aby bola trvaloudržateľná – zvolenie vhodných inovatívnych metód, ktoré zanechajú v študentoch trvalý odkaz a zážitok.

Projekt podporil:

Nadácia DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

 

Priložené obrázky: 

Priatelia Zeme - SPZ motivujú školy k ekovýchove: súťaž školských projektov sa ešte nekončí

24.03.2010
Výsledky prvého kola súťaže školských projektov sú však známe. Žiaci východoslovenských základných a stredných škôl sa v súťaži Priateľov Zeme – SPZ preukázali kreatívne, projekty však poukázali aj na nedostatky environmentálnej výchovy na školách. Druhé kolo je plné očakávaní. Odmenou bude medzinárodný ekotábor v Nemecku.
Košice

Stránky