Jednou nohou v tráve - inovatívna zážitková ekovýchova na školách

PROJEKT: Jednou nohou v tráve - inovatívna zážitková ekovýchova na školách

Úvodný text: 

Dátum začiatku: 
14.07.2009
Dátum konca: 
15.12.2009
Stav projektu: 
ukončené projekty
Telo textu: 

Ciele projektu:

  1. Zabezpečiť a zrealizovať ekovýchovu tak, aby bola trvaloudržateľná, tým, že bude kvalitná, motivujúca a nezabudnuteľná – zvolenie vhodných inovatívnych metód, ktoré zanechajú v študentoch trvalý odkaz a vhodného prístupu – partnerského medzi lektorom a žiakmi a aktívneho
  2. Zvyšovať environmentálne povedomie a cítenie žiakov stredných a základných škôl o problematike prírodných zdrojov a vzťahu k životnému štýlu, odpadom, klíme
  3. Motivovať ich a realizovať so študentmi ich vlastné nápady pre ekoprojekty, ktoré budú mať pozitívny dopad pre životné prostredie na ich škole alebo v obci
  4. Zabezpečiť na ekovýchovu kvalitné výučbové materiály ako sú súbory ekohier, zaujímavé prezentácie, ekofilmy (dokumentárne, animácie), tlačené informačné materiály a podľa záujmu ich distribuovať pedagógom na spolupracujúcich školách ale aj na iné školy
  5. Zvýšiť komunikačné, prezentačné schopnosti žiakov tvorbou a výstupmi ich vlastných projektov prostredníctvom informačných technológií, komunikáciou s nemeckými študentmi (ktorí realizujú zrkadlový projekt) a tak posilniť ich európske občianstvo.
  6. Vniesť do vyučovacieho procesu „ducha tretieho sektora“ a podnietiť v žiakoch nadšenie pre ochranu ŽP, občiansku angažovanosť a (dobrovoľnícku) činnosť pre komunitu

"Tento projekt bol podporený z Nadačného fondu Slovak Telecom pri Nadácii Intenda"

Nadačný fond Slovak Telekom

 

Priložené obrázky: 

Priatelia Zeme - SPZ motivujú školy k ekovýchove: súťaž školských projektov sa ešte nekončí

24.03.2010
Výsledky prvého kola súťaže školských projektov sú však známe. Žiaci východoslovenských základných a stredných škôl sa v súťaži Priateľov Zeme – SPZ preukázali kreatívne, projekty však poukázali aj na nedostatky environmentálnej výchovy na školách. Druhé kolo je plné očakávaní. Odmenou bude medzinárodný ekotábor v Nemecku.
Košice

Správa z projektu: Jednou nohou v tráve - inovatívna zážitková ekovýchova na školách

Jednou nohou v tráve - inovatívna zážitková ekovýchova na školách - je názov nového projektu Priatelia Zeme-SPZ, ktorá podporuje inovatívnu environmentálnu výchovu formou priameho využitia informačných technológií v rámci aktivít.

Ekovýchovná hodina na ZŠ Helcmanovce
Ekovýchovná hodina na ZŠ Helcmanovce
Ekovýchovná hodina na ZŠ Helcmanovce
Nástenka o odpadoch na ZŠ Trhovište
Exkurzia na kameňolome so žiakmi zo ZŠ Hranovnica
Exkurzia na kameňolome so žiakmi zo ZŠ Hranovnica
Za krásnou prírodou so žiakmi zo ZŠ Hranovnica
Ekovýchovná hodina na ZŠ Helcmanovce
Exkurzia na zbernom dvore v Michalovciach
Exkurzia na skládke odpadov v Spišskej Novej Vsi
Kľúčové slová: 
Výber časti stránky: