toxické znečisťovanie

Spracovanie nebezpečných zvyškov zo spaľovní odpadov zostáva bez kontroly

27.11.2022

Spaľovne odpadov patria medzi veľké zdroje znečisťovania ovzdušia vzhľadom na to, že do ovzdušia vypúšťajú veľké množstvo spalín, ktoré obsahujú rôzne znečisťujúce látky, vrátane malých množstiev veľmi nebezpečných dioxínov a furánov. Bežný človek pri predstave spaľovne odpadov si teda myslí, že jej problém spočíva len v tom, aké znečisťujúce látky vychádzajú z komína.

Skupiny občianskej spoločnosti naliehajú na EÚ, aby dodržala svoje sľuby a zakázala „večné chemikálie“ PFAS

19.10.2022

Priatelia Zeme – SPZ sa pridali k podpore manifestu o zákaze PFAS, v ktorom spolu so 46 európskymi organizáciami naliehavo žiadajú členské štáty EÚ a Európsku komisiu, aby do roku 2025 zakázali všetky PFAS v spotrebiteľských výrobkoch a do roku 2030 boli zakázané pre všetky spôsoby ich  použitia.
Tieto človekom vyrobené chemikálie kontaminovali celú planétu a jej obyvateľov a stále viac vedeckých dôkazov poukazuje na  škodlivé vplyvy na voľne žijúce zvieratá a ľudské zdravie. Kvôli extrémnej perzistencii PFAS sú ním ohrozené súčasné aj budúce generácie. Jediný spôsob, ako prestať zvyšovať súčasnú záťaž znečistenia, je zakázať všetky PFAS.

Viac sa dočítate v správe na stránkach manifestu https://banpfasmanifesto.org/en/

Detská práca vo svete

16.02.2021

Detská práca je globálny problém, ktorý postihuje predovšetkým rozvojové, ale aj rozvinuté krajiny. Milióny detí vo svete sú pripravené o detstvo, pretože musia robiť prácu, ktorá ohrozuje ich zdravie a vzdelanie, a to aj napriek existencii zákonov zakazujúcich detskú prácu.

Ilustračná foto: Zeyn Afuang, unsplash.com

Odpad z cigariet

Patríte ku fajčiarom alebo odporcom cigariet? Čo urobíte s ohorkom z cigarety keď ju dofajčíte? Častokrát sa stretávame s názorom, že sa ohorky v prírode rozložia. Je to pravda? V nasledujúcom článku sa zameriame na problém odpadu z cigariet.

Európska snaha o obmedzenie ortuti a zákaz amalgámových výplní v zubnom lekárstve. Ako a prečo zakázať ortuť v zubných ambulanciách?

05.12.2016

Dňa 6. decembra 2016 sa zídu experti z Európskej komisie, Parlamentu Európskej únie a Európskej rady reprezentujúci názor členských štátov EU a budú rozhodovať o zákaze dentálneho amalgámu od roku 2023. Ten by mohol byť súčasťou širších legislatívnych opatrení, ktoré by obmedzili kontamináciu ortuti z európskych zdrojov a EU by tak naplnila Minamatský medzinárodný dohovor o ortuti z roku 2013. Slovenská republika má možnosť zastaviť používanie ortuti v amalgámových plombách.

Sú vhodné pre malé deti v škôlke automatické osviežovače vzduchu?

Úvodný text: 

Naša pani riaditeľka v materskej škole zakúpila deťom automatické osviežovače vzduchu. Nie som odborník na chémiu, no prečítala som už zopár článkov o tom, že sú zdraviu škodlivé a niektoré dokonca karcinogénne. Neviem ako riaditeľku presvedčiť, aby neohrozovala zdravie detí, ktoré do tej škôlky chodia. Štátna škôlka je platená aj z mojich peňazí a ja nechcem, aby moje dieťa dýchalo chemikáliu, ktorá je každú pol hodinu púšťaná do vzduchu.

Telo textu: 

Bežne predávané osviežovače vzduchu obsahujú syntetické vône, sú zmesou chemických látok, ktoré sa dostávajú dýchaním priamo do tela: formaldehyd, naftalén, xylén, fenol, etanol, kresol, syntetické pižmo. Hoci majú osviežovače vzduchu rôzne certifikáty, tieto látky, z ktorých sa skladajú, sú zmesou alergénov, spúšťačov astmy, často aj karcinogénov, ovplyvňujú centrálnu nervovú sústavu. V roku 1989 Americký národný inštitút pre pracovnú bezpečnosť a zdravie ohodnotil 2982 druhov týchto látok ako škodlivých pre zdravie, z toho 884 ako toxických.

Základom syntetických vôní sú syntetické pižmá, chemikálie používané ako náhrada podstatne drahšieho, prírodného pižma. Používajú sa aj v množstve ďalších výrobkov dennej spotreby, vrátane pracích prostriedkov, krémov...
Sú to perzistentné chemikálie, to znamená, že v životnom prostredí ako aj vo vnútri organizmu dokážu pretrvať veľmi dlho a len veľmi ťažko sa odbúravajú. Syntetické pižmá boli zistené aj v ľudskej krvi a v materskom mlieku. Narúšajú hormonálny systém, znižujú obranyschopnosť organizmu voči iným toxickým látkam.

Takéto syntetické vône rozhodne nepatria do priestorov materskej školy. Proti sú aj úrady verejného zdravotníctva. Konkrétne Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, s ktorým sme rokovali, použitie takýchto prípravkov úplne zakazuje. Stretli sme sa aj s používaním aromaterapie v materských školách. V tejto súvislosti chcem len upozorniť, že nie všetky vonné oleje sú prírodné, môžu to byť len ich lacnejšie syntetické náhrady, preto by sme ich zloženiu mali venovať veľkú pozornosť a používať iba 100 % prírodné oleje a silice v nízkych koncentráciách.

Ak Vašu pani riaditeľku nepresvedčia tieto argumenty, mnohé publikované štúdie o syntetických arómach, ani naša odborná štúdia o toxických látkach (rozposielaná v týchto dňoch materským školám po celom Slovensku), potom Vám odporúčam kontaktovať jednak zriaďovateľa materskej školy – mestský alebo obecný úrad a jednak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý má na starosti hygienu materských škôl.

Katarína Pačayová

Cieľová skupina: 
Kľúčové slová: 

Vychádza štúdia s výsledkami prieskumu toxických látok v materských školách

14.12.2010
V týchto dňoch vychádza nová štúdia Priateľov Zeme – SPZ, v ktorej sú zhrnuté výsledky prieskumu o výskyte toxických látok v materských školách. Štúdia bude rozposielaná materským školám po celom Slovensku.

Stránky